Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2021 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.12.2021

W III kwartale br. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1703 tys. osób, tj. o 0,5% więcej niż w poprzednim kwartale. Populacja pracujących, licząca 1661 tys. osób, w ciągu kwartału zmniejszyła się o 0,1%. Biernych zawodowo było 1068 tys., tj. o 0,9% mniej niż w II kwartale br., a liczba bezrobotnych wyniosła 41 tys., czyli więcej o 32,3%.

Aktywni zawodowo stanowili 61,5% ogółu ludności w wieku 15–89 lat, tj. o 0,4 p.proc. więcej niż w poprzednim kwartale. W kraju zanotowano w tym czasie wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,6 p.proc. do poziomu 58,2%.

Pod względem wielkości współczynnika aktywności zawodowej wielkopolskie zajmowało drugą lokatę wśród województw, a najwyższą jego wartość zanotowano w mazowieckim (62,2%; wzrost o 0,1 p.proc. w stosunku do II kwartału br.). Najniższą wartość wskaźnika zaobserwowano w podkarpackim (53,3%; wzrost o 1,3 p.proc.).

Współczynnik aktywności zawodowej przyjmuje zróżnicowane wartości w zależności od płci. W zbiorowości mężczyzn współczynnik ten kształtował się na poziomie 70,2%, podczas gdy w przypadku kobiet wynosił 53,3%. Dystans dzielący te dwie wielkości sięgał 16,9 p.proc. i zmniejszył się w skali kwartału o 2,2 p.proc. Mniej zróżnicowane były wartości współ-czynnika aktywności zawodowej ludności na wsi i w miastach (odpowiednio 63,1% wobec 60,1%). W stosunku do II kwartału br. wskaźnik dla ludności miejskiej zwiększył się o 0,9 p.proc., natomiast dla ludności wiejskiej – zmniejszył się o 0,2 p.proc.


 

Wyjdź z archiwum

Do góry