Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2022/2023
14.12.2023 Archiwum Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2022/2023
2 Informacja sygnalna Dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023
14.12.2023
3 Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w województwie wielkopolskim w roku akademickim 2019/20
03.11.2020

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2022 r.
27.09.2023 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2022 r.
2 Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa wielkopolskiego (I-III 2015 r.)
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa wielkopolskiego (I-III 2015 r.)
3 Tablica Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I -XII 2013 r. w województwie wielkopolskim
24.03.2014 Archiwum Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I -XII 2013 r. w województwie wielkopolskim

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2024 r.
28.06.2024 Archiwum Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2024 r.
2 Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2021 r.
21.12.2023 Archiwum Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2021 r.

Kultura

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Działalność instytucji kultury w województwie wielkopolskim w 2022 r.
30.08.2023 Archiwum Działalność instytucji kultury w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Ludność na rynku pracy w województwie wielkopolskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
2 Informacja sygnalna Warunki mieszkaniowe w województwie wielkopolskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
3 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzno-społeczna ludności w województwie wielkopolskim – wyniki wstępne NSP 2021
06.12.2022
4 Informacja sygnalna Stan i struktura demograficzna ludności oraz liczba budynków i mieszkań - wyniki ostateczne NSP 2021
27.09.2022
5 Informacja sygnalna Procesy demograficzne w województwie wielkopolskim w latach 1995-2020 oraz w perspektywie do 2040 r.
29.03.2022
6 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie wielkopolskim w 2012 r.
28.05.2013 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie wielkopolskim w 2012 r.

Nauka, technika, społ. informacyjne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2023 r.
09.05.2024 Archiwum Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2022 r.
27.09.2023 Archiwum Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2022 r.
18.03.2024 Archiwum Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2022 r.
21.02.2024 Archiwum Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2023 r.
19.02.2024 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2023 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 1 kwartale 2024 r. – wyniki wstępne
27.06.2024 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 1 kwartale 2024 r. – wyniki wstępne
2 Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2023 r.
30.04.2024 Archiwum Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2023 r.
3 Informacja sygnalna Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2023 r.
30.04.2024 Archiwum Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2023 r.
4 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie wielkopolskim w październiku 2022 r.
28.03.2024 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie wielkopolskim w październiku 2022 r.
5 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim w świetle wyników NSP 2021
18.03.2024 Archiwum Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim w świetle wyników NSP 2021
6 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2023 r.
14.03.2024 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2023 r.
7 Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2022 r.
30.11.2023 Archiwum Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2022 r.
8 Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2022 r.
21.08.2023 Archiwum Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2022 r.
9 Informacja sygnalna Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.
20.05.2019
10 Informacja sygnalna Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w województwie wielkopolskim w 2017 r.
19.11.2018
11 Informacja sygnalna Zezwolenia na pracę cudzoziemców w województwie wielkopolskim w 2017 r.
09.10.2018

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2022 r.
18.07.2023 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2023 r.
28.03.2024 Archiwum Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2023 r.
2 Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2022 r.
31.07.2023 Archiwum Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2022 r.
3 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki ostateczne w województwie wielkopolskim – część II
02.09.2022
4 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki ostateczne w województwie wielkopolskim
29.04.2022
5 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki wstępne w województwie wielkopolskim
07.10.2021
6 Informacja sygnalna Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie wielkopolskim w II połowie 2014 r.
20.05.2015 Archiwum Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie wielkopolskim w II połowie 2014 r.
7 Informacja sygnalna Pogłowie trzody chlewnej w województwie wielkopolskim w II połowie 2014 r.
02.04.2015 Archiwum Pogłowie trzody chlewnej w województwie wielkopolskim w II połowie 2014 r.

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie wielkopolskim w 2023 r.
28.05.2024 Archiwum Turystyka w województwie wielkopolskim w 2023 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2022 r.
17.10.2023 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2022 r.
2 Informacja sygnalna Prognoza gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim na lata 2010–2035
31.05.2011
3 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w latach 2000-2008
02.09.2009
Do góry