Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
20.05.2019

W Polsce w 2016 r. dojeżdżało do pracy 3273,5 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 30,6% ogólnej ich liczby. Rozmiary i natężenie dojazdów do pracy wykazywało znaczne zróżnicowanie przestrzenne.

Spośród wszystkich pracowników najemnych dojeżdżających do pracy w Polsce najwięcej z nich (15,7%) mieszkało w województwie śląskim, gdzie 514,8 tys. osób dojeżdżało poza granice gminy, w której mieszkają. Znaczną liczbę dojeżdżających do pracy zanotowano także w województwach wielkopolskim i mazowieckim (odpowiednio: 398,0 tys. i 376,0 tys.). Najmniej takich osób zamieszkiwało w województwie podlaskim (49,4 tys.).

W przekroju wojewódzkim udział dojeżdżających do pracy w liczbie pracowników najemnych zamykał się w przedziale od 18,2% (woj. podlaskie) do 42,7% (woj. podkarpackie). Wysokim udziałem (powyżej 35%) charakteryzowały się województwa: podkarpackie, śląskie, opolskie i wielkopolskie, co świadczy o dużej mobilności przestrzennej pracowników najemnych mieszkających w tych województwach.

W nawiązaniu do badania Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku, dla tych par gmin (w układzie miejsce zamieszkania – miejsce pracy), pomiędzy którymi dojeżdża co najmniej 10 pracowników najemnych, oszacowano odległość w linii prostej pomiędzy gminami, a także odległość drogową i czas przejazdu samochodem osobowym. W ten sposób powstała macierz dostępności. Znajduje się ona na stronie statystyk eksperymentalnych w dziale tematycznym Obszary funkcjonalne Dostępność terytorialna i udostępniona została w formacie pliku Excel.

Dodatkowo udostępnione zostały izochrony dostępności czasowej miast wojewódzkich w postaci plików graficznych w formacie png. Przedstawiają one obszary o takiej samej dostępności czasowej do miast wojewódzkich w interwałach co 15 min. Jako maksymalną wartość dostępności czasowej przyjęto 90 min.

Do góry