Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Opracowania sygnalne

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Edukacja

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2019/2020
19.01.2021 Archiwum Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2019/2020
2 Informacja sygnalna Szkolnictwo wyższe w województwie wielkopolskim w roku akademickim 2019/20
03.11.2020

Finanse

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2020 r.
29.09.2021 Archiwum Budżety jednostek samorządu terytorialnego w województwie wielkopolskim w 2020 r.
2 Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa wielkopolskiego (I-III 2015 r.)
30.06.2015 Archiwum Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa wielkopolskiego (I-III 2015 r.)
3 Tablica Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I -XII 2013 r. w województwie wielkopolskim
24.03.2014 Archiwum Wyniki finansowe i podstawowe relacje ekonomiczne w okresie I -XII 2013 r. w województwie wielkopolskim

Inne opracowania

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2021 r.
30.09.2021 Archiwum Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2021 r.
2 Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2018 r.
23.12.2020 Archiwum Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2018 r.

Kultura

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Działalność instytucji kultury w województwie wielkopolskim w 2020 r.
31.08.2021 Archiwum Działalność instytucji kultury w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Ludność

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i ruch naturalny ludności w województwie wielkopolskim w 2012 r.
28.05.2013 Archiwum Stan i ruch naturalny ludności w województwie wielkopolskim w 2012 r.

Nauka, technika, społ. informacyjne

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2020 r.
18.05.2021 Archiwum Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Ochrona środowiska

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2020 r.
27.09.2021 Archiwum Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Podmioty gospodarcze

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2019 r.
29.03.2021 Archiwum Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2019 r.
2 Informacja sygnalna Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2019 r.
18.02.2021 Archiwum Działalność gospodarcza podmiotów z kapitałem zagranicznym w województwie wielkopolskim w 2019 r.
3 Informacja sygnalna Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2020 r.
15.02.2021 Archiwum Podmioty gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim - stan na koniec 2020 r.

Praca, wynagrodzenie

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2021 r.
30.09.2021 Archiwum Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2021 r.
2 Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2020 r.
28.06.2021 Archiwum Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2020 r.
3 Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2020 r.
30.04.2021 Archiwum Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2020 r.
4 Informacja sygnalna Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2020 r.
07.04.2021 Archiwum Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2020 r.
5 Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2020 r.
19.03.2021 Archiwum Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2020 r.
6 Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2019 r.
16.11.2020 Archiwum Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2019 r.
7 Informacja sygnalna Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim w 2016 r.
26.07.2019 Archiwum Dojazdy do pracy w województwie wielkopolskim w 2016 r.
8 Informacja sygnalna Oświadczenia o zamiarze powierzenia wykonywania pracy cudzoziemcom w województwie wielkopolskim w 2017 r.
19.11.2018
9 Informacja sygnalna Zezwolenia na pracę cudzoziemców w województwie wielkopolskim w 2017 r.
09.10.2018
10 Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie wielkopolskim w październiku 2014 r.
23.03.2016 Archiwum Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie wielkopolskim w październiku 2014 r.

Przemysł, budownictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2020 r.
15.07.2021 Archiwum Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Rolnictwo, leśnictwo

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki wstępne w województwie wielkopolskim
07.10.2021
2 Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2020 r.
29.07.2021 Archiwum Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2020 r.
3 Informacja sygnalna Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2020 r.
29.03.2021 Archiwum Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2020 r.
4 Informacja sygnalna Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie wielkopolskim w II połowie 2014 r.
20.05.2015 Archiwum Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie wielkopolskim w II połowie 2014 r.
5 Informacja sygnalna Pogłowie trzody chlewnej w województwie wielkopolskim w II połowie 2014 r.
02.04.2015 Archiwum Pogłowie trzody chlewnej w województwie wielkopolskim w II połowie 2014 r.

Sport, turystyka

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Turystyka w województwie wielkopolskim w 2020 r.
20.05.2021 Archiwum Turystyka w województwie wielkopolskim w 2020 r.

Warunki życia

Lp. Rodzaj Tytuł dokumentu Data Archiwum
1 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2020 r.
15.10.2021 Archiwum Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2020 r.
2 Informacja sygnalna Prognoza gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim na lata 2010–2035
31.05.2011
3 Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w latach 2000-2008
02.09.2009
Do góry