Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2021 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
30.09.2021

W II kwartale br. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1694 tys. osób, tj. o 2,3% więcej niż w poprzednim kwartale. Populacja pracujących, licząca 1663 tys. osób, w ciągu kwartału zwiększyła się o 2,5%. Biernych zawodowo było 1078 tys., tj. o 3,6% mniej niż w I kwartale br., a liczba bezrobotnych wyniosła 31 tys., czyli mniej o 6,1%. Aktywni zawodowo stanowili 61,1% ogółu ludności w wieku 15–89 lat, tj. o 1,4 p.proc. więcej niż w poprzednim kwartale. W kraju zanotowano w tym czasie wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,3 p.proc. do poziomu 57,6%.

Pod względem wielkości współczynnika aktywności zawodowej wielkopolskie zajmowało drugą lokatę wśród wszystkich województw, a najwyższą jego wartość zanotowano w mazowieckim (62,1%; wzrost o 0,7 p.proc. w stosunku do I kwartału br.). Najniższą wartość wskaźnika zaobserwowano w podkarpackim (52,0%; spadek o 0,8 p.proc.).

Współczynnik aktywności zawodowej przyjmuje zróżnicowane wartości w zależności od płci. W zbiorowości mężczyzn współczynnik ten kształtował się na poziomie 71,0%, podczas gdy w przypadku kobiet wynosił 51,9%. Dystans dzielący te dwie wielkości sięgał 19,1 p.proc. i zmniejszył się w skali kwartału o 1,0 p.proc. Mniej zróżnicowane były wartości współczynnika aktywności zawodowej ludności na wsi i w miastach (odpowiednio 63,3% wobec 59,2%). W stosunku do I kwartału br. wskaźnik dla ludności miejskiej zwiększył się o 1,7 p.proc., a dla ludności wiejskiej – o 1,1 p.proc.

 

Wyjdź z archiwum

Do góry