Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działalność WOBR 2019

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Zawody okręgowe IV edycji Olimpiady Statystycznej

W środę 4 grudnia 2019 r. w Auli Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyły się zawody okręgowe IV edycji Olimpiady Statystycznej, którą Patronatem Honorowym objęli:

  • Wojewoda Wielkopolski,
  • Marszałek Województwa Wielkopolskiego,
  • Wielkopolski Kurator Oświaty.

Do zawodów okręgowych przystąpiło 64 uczniów z 25 szkół. 

Laureatami zostali:

I miejsce - Krystian Ożga, uczeń III klasy I Liceum Ogólnokształcącego im. Marii Skłodowskiej - Curie w Złotowie (66,3 pkt.),

II miejsce - Weronika Szymendera reprezentująca Technikum Ekonomiczne Zespołu Szkół Ponadpodstawowych nr 1 w Jarocinie (63,6 pkt.)

III miejsce - Marcin Popławski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu (63,4 pkt.)

Laureaci otrzymali nagrody rzeczowe ufundowane przez Wojewodę Wielkopolskiego, Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz organizatorów: Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu.

II Spotkanie Użytkowników QGIS

W dniach 25-26 czerwca 2019 r. na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu odbyło się II Spotkanie Użytkowników QGIS. Celem spotkania była szeroko rozumiana promocja oprogramowania oraz integracja użytkowników QGIS.

Pracownicy Urzędu Statystycznego w Poznaniu brali czynny udział zarówno w pierwszym dniu spotkania podczas sesji warsztatowych, jak również uczestniczyli w charakterze słuchaczy oraz prelegentów w drugim dniu spotkania.

W II sesji Pani Ewa Kowalka, kierownik Działu Opracowań Zbiorczych Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych, Urzędu Statystycznego w Poznaniu zaprezentowała referat pt. „Wykorzystanie oprogramowania QGIS do przetwarzania i wizualizacji danych dot. wypadków, przekroczeń prędkości i pożarów na potrzeby statystyki publicznej” natomiast w sesji IV Pan Artur Owczarkowski, kierownik Działu Analiz Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych, Urzędu Statystycznego w Poznaniu zaprezentował referat pt. „Wykorzystanie narzędzi GIS przy wyznaczaniu wskaźników dla spersonalizowanych obszarów w oparciu o dane statystyki publicznej”.

http://www.qgis.pl/spotkania/2019/

Spotkanie ze słuchaczami Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku

17 maja 2019 roku w ramach działań promujących statystyczne badania ankietowe w sali Miejskiego Domu Kultury w Wągrowcu odbyło się spotkanie ze słuchaczami Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku. Głównym celem spotkania było przedstawienie słuchaczom informacji na temat badań ankietowych prowadzonych przez statystykę publiczną na terenie powiatu wągrowieckiego oraz zapoznanie ze specyfiką pracy ankietera statystycznego.

Przedstawiciel Urzędu Statystycznego w Poznaniu Pani Ewa Goszcz omówiła zakres tematyczny oraz metody realizacji badań statystycznych, zaprezentowała wzory formularzy ankietowych. Następnie przedstawiła możliwości pozyskiwania opublikowanych już danych wynikowych, pochodzących z badań ankietowych, ze stron internetowych statystyki publicznej, publikacji Głównego Urzędu Statystycznego oraz Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a także omówiła organizację oraz zadania służb statyki publicznej w kraju.

Ważnym aspektem spotkania było uświadomienie słuchaczom Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku ich prawa do weryfikacji tożsamości ankietera oraz trudności napotykanych przez ankieterów podczas realizacji badań w terenie. Uczestnicy spotkania mieli także możliwość wysłuchania refleksji na temat własnych doświadczeń zawodowych Pani Krystyny Kopiejewskiej - długoletniej pracowniczki Wydziału Badań Ankietowych Urzędu Statystycznego w Poznaniu, a także działaczki Wągrowieckiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku - Kobiety Sukcesu 2018 r. Głosu Wągrowieckiego. W wykładzie wzięło udział 140 osób.

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

10 maja 2019 r. po raz kolejny Urząd Statystyczny w Poznaniu wziął udział w Dniach Otwartych Funduszy Europejskich – największym ogólnopolskim wydarzeniu prezentującym projekty zrealizowane dzięki unijnemu dofinansowaniu.

W ramach spotkania „Statystyka – zobacz więcej” uczestnicy zapoznali się z wybranymi usługami e-statystyki dostępnymi na portalu informacyjnym GUS. Omówiono m. in. „Otwarte dane – dostęp, standard, edukacja”, Bank Danych Lokalnych, Dziedzinowe Bazy Wiedzy, System Monitorowania Rozwoju STRATEG, System Informacji Skierowującej. Przedstawiono także wyniki prac badawczych tut. Urzędu w ramach bazy Statystyki Eksperymentalne.

Na koniec wykorzystano zasoby zakładki Edukacja Statystyczna i wspólnie sprawdzono wiedzę statystyczną w quizie opracowanym przez Eurostat.

W tegorocznych DOFE wzięła udział kadra naukowa oraz studenci Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu. Uczestnicy otrzymali także upominki przygotowane i przekazane przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju – głównego organizatora wydarzenia.

Seminarium naukowe „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem”

20 maja 2019 r. w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbyło się seminarium naukowe Przepływy ludności związane z zatrudnieniem. Organizatorami wydarzenia byli Główny Urząd Statystyczny oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Podczas seminarium zostały zaprezentowane wyniki badania mobilności pracowników najemnych w 2016 r., opracowane w całości na podstawie administracyjnych źródeł danych - Ministerstwa Finansów i Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Informacje o dojazdach do pracy, uzyskane w bieżącej jak i w poprzednich edycjach badania (2006 i 2011), odnoszą się do takich kluczowych zagadnień, jak zmiany na rynku pracy, delimitacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej czy powiązania wewnątrz i międzyregionalne. Autorami innowacyjnej metodologii i jednocześnie wykonawcami wszystkich edycji badania są pracownicy Ośrodka Statystyki Miast Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

W seminarium uczestniczyli przedstawiciele różnych grup użytkowników danych, tj. organów rządowej i samorządowej administracji publicznej, środowisk naukowych oraz  kręgów biznesowych. Wydarzenie stało się okazją do zacieśnienia dotychczasowej współpracy statystyki publicznej z otoczeniem zewnętrznym, ale także dało niepowtarzalną możliwość uzyskania informacji zwrotnej o zakresie wykorzystania danych o dojazdach do pracy.

Finał 10. jubileuszowej edycji Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka”

11 kwietnia 2019 r. w ramach III Dni Wydziału Informatyki i Gospodarki Elektronicznej (WIGE) Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu odbył się finał 10. jubileuszowej edycji Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka”. Uczestnikami zmagań statystycznych były dwuosobowe zespoły uczniów z wielkopolskich szkół ponadgimnazjalnych. Organizatorzy Konkursu zaproponowali uczniom bieżącej edycji przygotowanie plakatu opisującego jeden z trzech tematów.

Do II etapu Konkursu, publicznej prezentacji opracowanego zagadnienia, Komisja Konkursowa zaprosiła sześć zespołów, których plakaty i wystąpienia uznano za najlepsze merytorycznie, najciekawsze i najbardziej kreatywne. Po wysłuchaniu uczestników, wyłoniono laureatów 10. edycji Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka”.

Nagrodzone zostały trzy zespoły:

  • I miejsce - Zuzanna Łabeńska i Anna Manikowska z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu, tytuł plakatu: Praca poza miejscem zamieszkania. Jakie czynniki o tym decydują? Praca pod kierunkiem Beaty Góreckiej-Pęder.
  • II miejsce - Wiktoria Kowalska i Martyna Anna Waszak z Zespołu Szkół Górniczo-Energetycznych im. Stanisława Staszica w Koninie, praca pt. Sytuacja gospodarcza województw a budżety gospodarstw domowych i poziom zagrożenia ubóstwem mieszkańców przygotowana pod kierunkiem Marty Woźniak.
  • III miejsce - Dorota Eliza Bartmańska, Angelika Jaworska z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, praca pt. Metody radzenia sobie z bezrobociem – mobilność zawodowa, edukacja dorosłych i zmiana zawodu przygotowana pod kierunkiem Małgorzaty Ginter.

Nagrody rzeczowe otrzymali indywidualnie członkowie nagrodzonych zespołów a były to laptopy dla zwycięzców, tablety dla laureatów II miejsca i czytniki e-book dla laureatów III miejsca. Zakup sprzętu komputerowego sfinansował Narodowy Bank Polski, wszyscy laureaci otrzymali karty upominkowe do Empiku ufundowane przez Wielkopolską Kurator Oświaty.

Historię Konkursu można prześledzić na jego stronie:
http://statystykamniedotyka.stat.gov.pl

Wydarzenia objęte zostało patronatem honorowym dra Dominika Rozkruta – Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego, Zbigniewa Hoffmanna – Wojewody Wielkopolskiego oraz Elżbiety Leszczyńskiej – Wielkopolskiego Kuratora Oświaty.

Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej.

Turystyczna gra miejska pt. Statystyka w historii Stołecznego Miasta Poznania

9 marca 2019 r. - w ramach obchodów Dnia Statystyki Polskiej, będącego upamiętnieniem pierwszego Spisu Powszechnego przeprowadzonego na ziemiach polskich, a uchwalonego przez Sejm Czteroletni w 1789 roku, Urząd Statystyczny w Poznaniu zorganizował turystyczną grę miejską pt. Statystyka w historii Stołecznego Miasta Poznania.

Celem zorganizowanej zabawy było zainteresowanie mieszkańców Poznania, w szczególności dzieci i młodzieży szkolnej, odkrywaniem historii miasta, w tym także miejsc związanych ze statystyką poznańską, przy wykorzystaniu język liczb. Trasa gry rozpoczęła się przy placu Wielkopolskim i prowadziła m. in. przez Stary Rynek, Aleje K. Marcinkowskiego, plac Wolności, ul. F. Ratajczaka, ul. 23 lutego i zakończyła się przy budynku Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk przy ul. Mielżyńskiego.

Do udziału w grze zgłosiły się 4 zespoły "Statystyczni Gwardziści", „Kaktusy”, "Mafia Jeżycka" oraz "Krasnoludki". Trzy najlepsze zespoły, które jako pierwsze ukończyły grę otrzymały nagrody ufundowane przez patrona honorowego - Urząd Miasta Poznania oraz organizatora wydarzenia - Urząd Statystyczny w Poznaniu, a czwarty zespół otrzymał upominki od Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk i od organizatora wydarzenia. Wręczenie nagród odbyło się w Sali Posiedzeń Poznańskiego Towarzystwa Przyjaciół Nauk. Patronat medialny nad wydarzeniem objęło Wydawnictwo Miejskie Poznania.

I etap Zawodów Centralnych III edycji Olimpiady Statystycznej

27 lutego 2019 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Poznaniu odbył się pierwszy etap Zawodów Centralnych III edycji Olimpiady Statystycznej, organizowanej przez Główny Urząd Statystyczny oraz Polskie Towarzystwo Statystyczne. Wzięło w nim udział troje uczniów – zwycięzców etapu okręgowego. Podczas 45 minutowego testu on-line, uczestnicy walczyli o awans do finału i uzyskanie statusu finalisty. Do drugiego etapu Zawodów Centralnych, który polegać będzie na przygotowaniu pisemnych odpowiedzi na wylosowane 3 pytania problemowe, zakwalifikowało się dwóch uczniów: Marcin Popławski z II Liceum Ogólnokształcącego Im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu oraz Julianna Przybył reprezentująca III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Drugi etap Zawodów  Centralnych odbędzie się 13 marca w siedzibie Głównego Urzędu Statystycznego w Warszawie.

Zawody okręgowe III edycji Olimpiady Statystycznej

9 stycznia 2019 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyły się zawody okręgowe III edycji Olimpiady Statystycznej. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym przez Zbigniewa Hoffmanna - Wojewodę Wielkopolskiego, Marka Woźniaka - Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Elżbietę Leszczyńską - Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Do zawodów przystąpiło 63 uczniów z 24 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. Zawody składały się z 2 testów. Test A obejmował 29 pytań, za które można było otrzymać 50 pkt, a w ramach testu B uczniowie rozwiązywali 3 zadania, za które przysługiwało 30 pkt. Zwyciężczynią etapu okręgowego w województwie wielkopolskim została Julianna Przybył, uczennica III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (66,5 pkt.). Dwa kolejne miejsca zajęli: Marcin Popławski z II Liceum Ogólnokształcącego im. Generałowej Zamoyskiej i Heleny Modrzejewskiej w Poznaniu (66,4 pkt.) oraz Piotr Chlebowski reprezentujący III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu (65,4 pkt.). Główną nagrodą dla laureatki zawodów okręgowych jest wyjazd studyjny do Parlamentu Europejskiego, ufundowany przez Europosła Andrzeja Grzyba. Ponadto 3 pierwsze miejsca zostały nagrodzone upominkami ufundowanymi przez patronów oraz organizatorów wydarzenia, a wszystkim uczestnikom zawodów okręgowych Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu przekazał drobne gadżety reklamowe.

Użyteczność wyników badania dojazdów do pracy dla samorządów województwa wielkopolskiego

27 czerwca 2019 r. w Sali Sesyjnej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego odbyło się spotkanie pn. Użyteczność wyników  badania dojazdów do pracy dla samorządów województwa wielkopolskiego. Organizatorami wydarzenia byli Marszałek Województwa Wielkopolskiego oraz Urząd Statystyczny w Poznaniu.

Podczas spotkania przedstawione zostały wyniki oraz przykłady wykorzystania wyników badania mobilności pracowników najemnych „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku”. Zaprezentowano również znaczenie wyników badania dla miast i gmin z pespektywy pracownika naukowego Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza w Poznaniu. Wydarzenie podsumowała prezentacja typologii miast i gmin na podstawie danych zebranych w badaniu.

Wyniki badania „Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 roku” mają szczególną użyteczność dla administracji samorządowej, odnoszą się bowiem do kluczowych zagadnień takich jak: zmiany na rynku pracy, delimitacja przestrzeni społeczno-ekonomicznej czy powiązania wewnątrz i międzyregionalne.

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele różnych grup użytkowników danych, tj. organów administracji samorządowej, powiatowych urzędów pracy, środowisk naukowych oraz biznesu. Wydarzenie stało się okazją do zacieśnienia współpracy statystyki publicznej z administracją samorządową województwa wielkopolskiego oraz polem do dyskusji na temat wzrostu mobilności ludności w województwie oraz kraju w aspekcie dojazdów do pracy.

Do góry