Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Działalność WOBR 2018

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

20 listopada 2018 r. w ramach Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości Urząd Statystyczny w Poznaniu odwiedziła młodzież z II klasy Liceum Ogólnokształcącego nr IX w Poznaniu.

Celem Światowego Tygodnia Przedsiębiorczości jest promowanie świadomego rozwoju, aktywnej postawy wobec życia i zachęcanie do  podejmowanie biznesowych inicjatyw. Każdego roku w listopadzie organizacje, instytucje i firmy, którym zależy na rozwijaniu przedsiębiorczości, organizują bezpłatne szkolenia, warsztaty, debaty i kampanie promocyjne z zakresu zakładania i rozwijania własnej działalności gospodarczej, budowania sieci kontaktów, rozwijania start-upów, powrotu na rynek pracy, negocjowania z pracodawcą czy budowania własnej marki.

Na spotkaniu przekazano młodzieży podstawowe informacje o statystyce publicznej, rejestrze REGON, obowiązku sprawozdawczym, sprawozdawczości statystycznej oraz sposobach rozpowszechniania danych statystycznych przez GUS i urzędy statystyczne.

21 czerwca 2018 r. zajęciami na Wydziale Nauk Geograficznych i Geologicznych UAM w Poznaniu zakończył się kolejny cykl zajęć edukacyjnych w ramach promocji i popularyzacji Statystyki Publicznej. W roku szkolno-akademickim 2017/2018 zorganizowano łącznie 123 spotkania (lekcje, warsztaty, wykłady) dla blisko 3000 uczniów i studentów.

Po raz pierwszy w tym roku przeprowadzono wykład na Uniwersytecie Trzeciego Wieku w Poznaniu pt. Jak żyje się osobom starszym w Polsce, odwołujący się do wydanej w maju 2017 r. publikacji Jakość życia osób starszych w Polsce. W ramach edukacji statystycznej, 9 stycznia na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, odbyły się zawody okręgowe II edycji Olimpiady Statystycznej. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Zbigniewa Hoffmanna Wojewody Wielkopolskiego, Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Elżbiety Leszczyńskiej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Projekt realizowany był z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Do zawodów przystąpiło 52 uczniów z 19 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. Przeprowadzono także 4 szkolenie z zasobów informacyjnych Statystyki Publicznej dla przedstawicieli administracji rządowej i samorządowej.

W dniach 8–10 czerwca 2018 r. Urząd Statystyczny w Poznaniu zorganizował 41. Ogólnopolski Rajd Statystyków. W pierwszym dniu uczestnicy rajdu wzięli udział w grach miejskich, podczas których aktywny wypoczynek połączono z odkrywaniem uroków Poznania. W czasie gier, kilkuosobowe zespoły rywalizowały ze sobą, starając się wykonać postawione przed nimi zadania, podczas których liczyły się spostrzegawczość, kojarzenie faktów i miejsc, skuteczna praca zespołowa, orientacja w terenie i odrobina sprytu. Szlaki prowadziły śladami poznańskich ewangelików, lekarzy i patriotów – Powstańców Wielkopolskich, objęły najstarszą część miasta Ostrów Tumski, stare miasto, Zamek Cesarski oraz Cytadelę – Fort Winiary.

W drugim dniu zorganizowano wycieczkę autokarową do Kórnika i Rogalina. W Kórniku uczestnicy zwiedzili zamek – rezydencję rodów Górków i Działyńskich oraz arboretum, w którym zachwycają kilkusetletnie okazy lip, buków i dębów oraz ponad stuletnie egzotyczne magnolie drzewiaste, jodły greckie czy cypryśniki błotne. W Rogalinie uczestnicy wycieczki poznali historię zespołu pałacowo-parkowego wybudowanego w latach 1770-1776 przez Kazimierza Raczyńskiego. Program rajdu obejmował także zabawę ogniskowo-grillową oraz imprezę taneczną, a w czasie wolnym uczestnicy mogli korzystać z atrakcji wodnych na Termach Tarnowskich.

22 marca 2018 r. w Sali Sesyjnej Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego odbyło się  seminarium z okazji 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego „Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy”. Program seminarium objął 4 wystąpienia:

  • Jacek Kowalewski Dyrektor Urzędu Statystycznego w Poznaniu – „Uwarunkowanie wielkopolskiego rynku pracy”,
  • Dorota Szałtys Zastępca Dyrektora Departamentu Badań Demograficznych i Rynku Pracy Główny Urząd Statystyczny - „Cudzoziemcy na rynku pracy – substytucyjni czy komplementarni?”,
  • Andrzej Soboń Zastępca Dyrektora Wydziału Spraw Obywatelskich i Cudzoziemców Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu – „Zezwolenia na pracę dla cudzoziemców – województwo wielkopolskie 2014–2018”,
  • Amadeusz Konieczny Zastępca Kierownika Wydział Aktywizacji Zawodowej Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu „Zatrudnienie cudzoziemców w ramach uproszczonej procedury oświadczeniowej".

Seminarium było także okazją do dyskusji i podsumowania wniosków z badań dotyczących migracji zarobkowej cudzoziemców do Polski po Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej „Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy”, która odbyła się 15–16 marca br. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. W seminarium wzięli udział przedstawiciele administracji rządowej, samorządowej, stowarzyszeń i organizacji pozarządowych, GUS i Urzędu Statystycznego w Poznaniu.

19–23 marca 2018 r. prezentacja wystawy „Statystyka w Wielkopolsce” w holu Wielkopolskiego Urzędu Wojewódzkiego. Więcej informacji o wystawie dostępnych jest na http://poznan.stat.gov.pl/edukacja-statystyczna/wydarzenia/wystawy/

15–16 marca 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyła się ogólnopolska konferencja naukowa "Cudzoziemcy na krajowym rynku pracy". Jej organizatorami byli Główny Urząd Statystyczny, Urząd Statystyczny w Poznaniu oraz Katedra Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu. Konferencja wpisała się w obchody 100-lecia Głównego Urzędu Statystycznego. Celem konferencji było rozpoznanie badań prowadzonych przez ośrodki naukowe, organy administracji publicznej i inne jednostki organizacyjne na temat liczby cudzoziemców i ich wpływu na polski rynek pracy oraz sytuację społeczno-gospodarczą kraju, w tym identyfikacja źródeł danych i analiza skali zjawiska. Konferencja stała się platformą wymiany wiedzy i doświadczeń pomiędzy służbami statystyki publicznej, organami administracji publicznej (rządowej i samorządowej), środowiskiem naukowym, organizacjami społecznymi i podmiotami życia gospodarczego na rzecz polityki spójności, przede wszystkim w zakresie rynku pracy oraz wyznaczania kierunków polityk regionalnych i lokalnych, a także wykorzystania nowych źródeł danych do badania zjawisk społeczno-gospodarczych w tym obszarze. Uczestnikami wydarzenia, obok służb statystyki publicznej, byli przedstawiciele środowiska akademickiego oraz administracji rządowej i samorządowej, dla których poruszana problematyka ma kluczowe znaczenie w systemie programowania polityki spójności i monitorowania jej efektów. W wydarzeniu wzięło udział około 140 osób. Konferencję zorganizowano w ramach projektu „Statystyka dla polityki spójności” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014–2020.

15 marca 2018 r. zakończyła się 9 edycja Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka”. Zadaniem tegorocznej edycji konkursu było zaprezentowanie w formie plakatu wybranego tematu przy wykorzystaniu zasobów informacyjnych statystyki publicznej, a następnie publiczna jego prezentacja.  Pierwsze miejsce zajęły Roksana Adamczyk i Agata Koster z Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Jarocinie, które przygotowały plakat pt. Sytuacja osób niepełnosprawnych na rynku pracy w Polsce w latach 2012-2017. Drugie miejsce zajęli Bartosz Buda i Michał Wawrzynowicz z LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie, którzy przygotowali plakat pt. Aktywne poszukiwanie pracy. Trzecie miejsce zajęli Antonina Szczepaniak i Patryk Ratajczak z LO im. Marii Skłodowskiej-Curie w Wolsztynie za pracę pt. Budżety gospodarstw domowych w Polsce. Wszystkim uczestnikom tegorocznej edycji, a zwłaszcza zwycięzcom serdecznie gratulujemy!

12–16 marca 2018 r. w związku z obchodami 100-lecia powstania Głównego Urzędu Statystycznego w Centrum Edukacyjnym Usług Elektronicznych Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu zaprezentowano wystawę „Statystyka w Wielkopolsce”. Prezentacja przybliża kilkuwiekowy dorobek statystyki wielkopolskiej, wydobywając z archiwum utrwalone drukiem wyniki badań statystycznych, przedstawiając dawne i współczesne publikacje pokazujące utrzymywanie ciągłości wydawniczej oraz przypominając sylwetki osób, które wniosły istotny wkład w rozwój myśli i praktyki statystycznej w Wielkopolsce. Zebrany materiał podzielono na kilka części, zróżnicowanych ze względu na zakres czasowy (od XVIII do XXI wieku) i tematyczny (ludzie, instytucje, publikacje, dokument, statystyka publiczna i akademicka).

28 lutego 2018 r. w siedzibie Urzędu Statystycznego w Poznaniu odbyła się część pisemna etapu centralnego II Olimpiady Statystycznej, w której wzięło udział troje uczniów – zwycięzców etapu okręgowego. Podczas 45 minutowego testu on-line, uczestnicy walczyli o awans do finału i uzyskanie statusu finalisty. Do etapu ustnego zawodów centralnych Olimpiady zakwalifikował się Piotr Chlebowski z III Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu.

5 lutego 2018 r. rozpoczął się pierwszy etap Europejskiego Konkursu Statystycznego kierowanego do uczniów gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych. Pierwszy etap polegał na rozwiązaniu 3 testów on-line, które dotyczyły statystyki, podstawowych danych statystycznych oraz znajomości interaktywnej publikacji "Kobiety i Mężczyźni w Unii Europejskiej”. Z województwa wielkopolskiego do rywalizacji zgłosiło się 19 zespołów ze szkół ponadgimnazjalnych oraz 12 zespołów ze szkół gimnazjalnych.

11 i 17 stycznia 2018 r. na Wydziale Nauk Politycznych i Dziennikarstwa Uniwersytetu im. A. Mickiewicza w Poznaniu przeprowadzono wykład z zakresu portalu informacyjnego GUS. Przedstawiono zasoby i funkcjonalności m. in. Banku Danych Lokalnych, Bazy Demografia oraz Dziedzinowych Baz Danych. Przedstawiono także opracowania z zakresu statystyki międzynarodowej i handlu zagranicznego. W spotkaniu uczestniczyło ok. 140 studentów.

9 stycznia 2018 r. na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu odbyły się zawody okręgowe II edycji Olimpiady Statystycznej. Wydarzenie zostało objęte patronatem honorowym Zbigniewa Hoffmanna Wojewody Wielkopolskiego, Marka Woźniaka Marszałka Województwa Wielkopolskiego oraz Elżbiety Leszczyńskiej Wielkopolskiego Kuratora Oświaty. Projekt realizowany jest z Narodowym Bankiem Polskim w ramach programu edukacji ekonomicznej. Do zawodów przystąpiło 52 uczniów z 19 szkół ponadgimnazjalnych z terenu województwa wielkopolskiego. Zwycięzcą etapu okręgowego w Województwie Wielkopolskim został Arkadiusz Wrzawiński, uczeń Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach. Dwa kolejne miejsca zajęli: Mateusz Naparty z Zespołu Szkół nr 1 im. Powstańców Wielkopolskich we Wronkach oraz Piotr Chlebowski reprezentujący III Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Kaliszu. Uczniowie z najlepszymi wynikami otrzymali nagrody w postaci gier strategicznych, powerbanków i albumów książkowych ufundowanych przez patronów , a także najnowsze publikacje Urzędu Statystycznego w Poznaniu i gadżety reklamowe Olimpiady Statystycznej.

4 stycznia 2018 r. kontynuując realizację Planu Edukacji Statystycznej rozpoczęto przeprowadzanie zajęć edukacyjnych z uczniami szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych oraz studentami szkół wyższych z terenu województwa wielkopolskiego, w ramach których pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych będą realizować następujące tematy:

  • Rocznik statystyczny – jak z niego korzystać
  • Mój własny biznes
  • System informacyjny statystyki publicznej
  • Bazy i banki danych
  • Statystyka publiczna na co dzień – poznaj pracę ankietera statystycznego
  • Polska, Wielkopolska, (miasto/gmina) – tu mieszkam

Cykl zajęć rozpoczęto od przeprowadzenia lekcji w Szkole Podstawowej im. Marii Dąbrowskiej w Kaźmierzu.

Do góry