Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Biuletyn Statystyczny - Poznań (I kwartał 2015)

03.06.2015
Biuletyn Statystyczny Poznania zawiera m.in. dane dotyczące: - efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstw, - finansów przedsiębiorstw, - sytuacji na rynku pracy, - wynagrodzeń, - budownictwa mieszkaniowego.
Czytaj dalej

Edukacja Statystyczna w Szkole Podstawowej nr 17 w Poznaniu.

02.06.2015
29 maja br., pracownicy Wielkopolskiego Ośrodka Badań Regionalnych Urzędu Statystycznego w Poznaniu odwiedzili Szkołę Podstawową nr 17 im. Józefa Ignacego Kraszewskiego.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (I kwartał 2015)

29.05.2015
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - kwiecień 2015 r.

29.05.2015
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w maju 2015 r.

29.05.2015
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w maju nieco mniej optymistycznie niż w kwietniu. Opinie dotyczące portfela zamówień i produkcji są mniej korzystne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Sytuacja finansowa pozostaje bez zmian. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, ale ostrożniejsze od formułowanych w kwietniu. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, mniejszy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć, w tempie zbliżonym do oczekiwanego w kwietniu.
Czytaj dalej

Turystyka w województwie wielkopolskim w 2014 r.

28.05.2015
Województwo wielkopolskie – drugie pod względem wielkości i trzecie z uwagi na liczbę mieszkańców – leży w środkowo‐zachodniej części kraju. Region ten charakteryzuje się zróżnicowanym krajobrazem. W części północnej i środkowej, na terenie Pojezierza Wielkopolskiego, występują liczne jeziora i obszary wzgórz morenowych ukształtowane przez zlodowacenie bałtyckie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie wielkopolskim w II połowie 2014 r.

20.05.2015
Według stanu na początku grudnia 2014 r., pogłowie bydła ogółem w województwie wielkopolskim wynosiło 884,0 tys. sztuk i było o 23,8 tys. sztuk (o 2,8%) większe niż przed rokiem, ale w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2014 r. zmalało o 5,2 tys. sztuk (o 0,6%). Natomiast pogłowie krów zmniejszyło się tak w porównaniu z grudniem 2013 r. (o 16,6 tys. sztuk, tj. o 5,7%), jak i w stosunku do czerwca 2014 r. (o 8,9 tys. sztuk, tj. o 3,2%), osiągając poziom 273,2 tys. sztuk.
Czytaj dalej

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2014 r.

18.05.2015
Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2014 r. jest czwartą już edycją opracowania prezentującego kompleksowo najnowsze roczne dane statystyczne dotyczące województwa. Publikacja ta, wykorzystując charakterystyki liczbowe, wykresy, kartogramy i opis analityczny, kreśli portret sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, w tym zachodzących w omawianych latach zjawisk i tendencji.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - marzec 2015 r.

30.04.2015
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2015 r.

27.04.2015
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w kwietniu optymistycznie, podobnie jak w marcu. Opinie dotyczące portfela zamówień i produkcji są bardziej korzystne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie. Odpowiednie prognozy są optymistyczne, ale nieco ostrożniejsze od formułowanych w marcu. Planowany jest wzrost zatrudnienia, większy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie rosnąć, w tempie zbliżonym do oczekiwanego w marcu.
Czytaj dalej
1    74  75  76  77  78  79  80  81  82    88
Do góry