Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2015 r.

27.07.2015
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2014 r.

23.07.2015
Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2014 r. jest cyklicznym opracowaniem poświęconym bieżącej sytuacji demograficznej województwa wielkopolskiego. W zakresie konstrukcji oraz formy prezentacji tegoroczne wydanie nawiązuje do poprzedniej edycji. Pod względem tematyki niniejsza publikacja została natomiast wzbogacona o wyniki prognozy ludności do roku 2050, opracowanej na podstawie liczby i struktury ludności według stanu wyjściowego z dnia 31 grudnia 2013 r. oraz założeń dotyczących tendencji zmian w dzietności, umieralności i migracjach.
Czytaj dalej

Badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych (formularz AK-R)

16.07.2015
W dniach 16-30 lipca 2015 r. na terenie całego kraju będzie realizowane badanie koniunktury w gospodarstwach rolnych (formularz AK-R). Celem badania jest pozyskanie informacji o tym, jak rolnicy oceniają aktualną i przewidywaną sytuację gospodarstw rolnych, a otrzymane dane zostaną wykorzystane do opracowania bieżących informacji o sytuacji produkcyjno-ekonomicznej w rolnictwie prognozowania kierunków zmian.
Czytaj dalej

Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa wielkopolskiego (I-III 2015 r.)

30.06.2015
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2015 r.

29.06.2015
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w prze-twórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu mniej korzystnie niż w maju. Opinie dotyczące portfela zamówień i produkcji są mniej optymistyczne od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Sytu-acja finansowa oceniana jest nieznacznie negatywnie. Odpowiednie prognozy są pozytywne, ale ostrożniejsze od formułowanych w maju. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, w skali zbliżonej do zapowiadanej przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów prze-mysłowych mogą utrzymywać się na dotychczasowym poziomie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2015 r.

26.06.2015
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2015 r.

26.06.2015
Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności (BAEL), przeprowadzonego w I kwartale 2015 r. Sumy niektórych danych mogą być różne od wielkości „ogółem”. Wynika to z zaokrągleń dokonywanych przy uogólnianiu wyników badania.
Czytaj dalej

Latająca Szkoła Demografii

22.06.2015
Mamy przyjemność zaprosić Państwa na XII Konferencję Młodych Demografów, organizowaną w ramach Latającej Szkoły Demografii. Konferencja odbędzie się w dniach 23-24 czerwca 2015 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu. Jest ona organizowana przez Komitet Nauk Demograficznych Polskiej Akademii Nauk oraz Katedrę Statystyki Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Zakończenie 7. edycji Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka”

18.06.2015
11 czerwca br., podczas inauguracyjnej sesji ogólnopolskiej konferencji pt. "Pomiar ubóstwa i wykluczenia społecznego w układach regionalnych i lokalnych" wręczono nagrody laureatom siódmej edycji Wielkopolskiego Konkursu „Statystyka mnie dotyka”.
Czytaj dalej

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2014 r.

08.06.2015
W roku 2014 w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania 11264 budynki tj. o 96 (o 0,9%) więcej niż przed rokiem. W tej liczbie było 8070 budynków o charakterze mieszkalnym (o 507, tj. o 5,1% mniej niż w 2013 r.) i 3194 budynki niemieszkalne (o 603, tj. o 23,3% więcej niż przed rokiem). Łączna kubatura budynków wzniesionych w 2014 r. wyniosła 21365,4 tys. m3 i była o 36,4% większa niż przed rokiem, przy czym wzrost kubatury dotyczył głównie budynków niemieszkalnych (średnio o 66,8% więcej niż w 2013 r.), podczas gdy kubatura budynków mieszkalnych zmniejszyła się w tym czasie (średnio o 5,0%).
Czytaj dalej
1    73  74  75  76  77  78  79  80  81    88
Do góry