Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie, za pomocą którego realizowane są strategie terytorialne dotyczące zintegrowanych działań służących zrównoważonemu rozwojowi miast i otaczających je obszarów. Stanowią one formę współpracy samorządów współfinansowaną ze środków Funduszy Europejskich. Niniejszy folder przybliża podstawowe informacje na temat ZIT-ów realizowanych na dwóch obszarach funkcjonalnych w województwie wielkopolskim: Metropolia Poznań (ZIT dla miasta wojewódzkiego) oraz Aglomeracja Kalisko-Ostrowska (ZIT dla aglomeracji miejskiej o charakterze regionalnym).