Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Ogłoszenia

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Nr Nazwa postępowania Data zamieszczenia Data składania ofert
598790-N-2019
Dostawa sprzętu komputerowego 20.09.2019 30.09.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 20.09.2019
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 20.09.2019
Załącznik 2 - Formularz ofertowy 20.09.2019
Załącznik 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 20.09.2019
Załącznik 4 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 20.09.2019
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące grupy kapitałowej 20.09.2019
Załącznik 6 - Wzór umowy 20.09.2019
Załącznik 7 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 20.09.2019
Załącznik 8 - Oświadczenie RODO Wykonawcy 20.09.2019
Odpowiedzi na pytania 23.09.2019
Informacja z otwarcia ofert 30.09.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 08.10.2019
Zawiadomienie o unieważnieniu czynności oceny i wyboru najkorzystniejszej oferty 10.10.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14.10.2019
565146-N-2019
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Kaliszu ul. Piwonicka 7-9 – dostawa i montaż drzwi do strefy chronionej. 27.06.2019 12.07.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.06.2019
Załącznik 1 - Formularz ofertowy 27.06.2019
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 27.06.2019
Załącznik 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 27.06.2019
Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 27.06.2019
Załącznik 5 - Wzór umowy 27.06.2019
Załącznik 6 - Oświadczenie o zatrudnieniu 27.06.2019
Załącznik 7 - Opis przedmiotu zamówienia 27.06.2019
Załącznik 8 - Klauzula informacyjna RODO 27.06.2019
Załącznik 9 - Oświadczenie RODO wykonawcy 27.06.2019
Informacja z otwarcia ofert 12.07.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 16.07.2019
542901-N-2019
Ogłoszenie o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki pn.: Dostawa i montaż drzwi wewnętrznych w ramach zadania pn.: „Przeniesienie siedziby Oddziału w Kaliszu na ul. Piwonicką 7-9 04.06.2019
552717-N-2019
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Kaliszu ul. Piwonicka 7-9 - III etap 27.05.2019 11.06.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 27.05.2019
Załącznik 1 - Formularz ofertowy 27.05.2019
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 27.05.2019
Załącznik 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 27.05.2019
Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 27.05.2019
Załącznik 5 - Wzór umowy dotyczący I części zamówienia - wykładzina 27.05.2019
Załącznik 6 - Wzór umowy dotyczący II części zamówienia - drzwi do strefy 27.05.2019
Załącznik 7 - Wzór umowy dotyczący III części zamówienia - przeniesienie serwera 27.05.2019
Załącznik 8 - Oświadczenie o zatrudnieniu 27.05.2019
Załącznik 9 - Opis przedmiotu zamówienia dla części I 27.05.2019
Załącznik 10 - Opis przedmiotu zamówienia dla części II 27.05.2019
Załącznik 11 - Opis przedmiotu zamówienia dla części III 27.05.2019
Załącznik 12 - Klauzula informacyjna RODO 27.05.2019
Załącznik 13 - Oświadczenie RODO wykonawcy 27.05.2019
Odpowiedzi na pytania 05.06.2019
Informacja z otwarcia ofert 11.06.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 12.06.2019
548548-N-2019
Wymiana oświetlenia wewnętrznego w Urzędzie Statystycznym w Poznaniu, Oddział w Pile 16.05.2019 30.05.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 16.05.2019
Załącznik 1 - Formularz ofertowy 16.05.2019
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 16.05.2019
Załącznik 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 16.05.2019
Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 16.05.2019
Załącznik 5 - Wzór umowy 16.05.2019
Załącznik 6 - Oświadczenie o zatrudnieniu osób na podstawie umowy o pracy 16.05.2019
Załącznik 7 - Projekt wykonawczy modernizacji oświetlenia wewnętrznego 16.05.2019
Załącznik 8 - Przedmiar robót - I piętro 16.05.2019
Załącznik 8 - Przedmiar robót - II piętro 16.05.2019
Załącznik 9 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 16.05.2019
Załącznik 10 - Oświadczenie RODO Wykonawcy 16.05.2019
Odpowiedzi na pytania 28.05.2019
Informacja z otwarcia ofert 30.05.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 14.06.2019
541725-N-2019
Kompleksowa dostawa energii elektrycznej w latach 2019-2021 obejmująca sprzedaż energii elektrycznej oraz świadczenie usługi dystrybucji energii elektrycznej dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu 09.05.2019 17.05.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 09.05.2019
Załącznik 1 - Wykaz punktów pomiarowych 09.05.2019
Załącznik 2 - Formularz ofertowy 09.05.2019
Załącznik 3 - Formularz cenowy dla I części 09.05.2019
Załącznik 3 - Formularz cenowy dla II części 09.05.2019
Załącznik 3 - Formularz cenowy dla III części 09.05.2019
Załącznik 3 - Formularz cenowy dla IV części 09.05.2019
Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej 09.05.2019
Załącznik 5 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 09.05.2019
Załącznik 6 - Wzór umowy dla I części 09.05.2019
Załącznik 6 - Wzór umowy dla II części 09.05.2019
Załącznik 6 - Wzór umowy dla III części 09.05.2019
Załącznik 6 - Wzór umowy dla IV części 09.05.2019
Załącznik 7 - Oświadczenie o posiadaniu umowy z OSD 09.05.2019
Załącznik 8 - Wzór zobowiązania do oddania do dyspozycji niezbędnych zasobów na potrzeby realizacji zamówienia 09.05.2019
Załącznik 9 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 09.05.2019
Załącznik 10 - Oświadczenie RODO Wykonawcy 09.05.2019
Załącznik 3 - Formularz cenowy dla II części - Nowy 14.05.2019
Odpowiedzi na pytania 14.05.2019
Informacja z otwarcia ofert 17.05.2019
Unieważnienie I i II części postępowania 27.05.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej dla III i IV części 27.05.2019
542901-N-2019
Remont pomieszczeń w budynku Urzędu Statystycznego w Poznaniu Oddział w Kaliszu 30.04.2019 15.05.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 30.04.2019
Załącznik 1 - Formularz ofertowy 30.04.2019
Załącznik 2 - Oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu 30.04.2019
Załącznik 3 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 30.04.2019
Załącznik 4 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 30.04.2019
Załącznik 5 - Wzór umowy dotyczący I części zamówienia 30.04.2019
Załącznik 6 - Wzór umowy dotyczący II części zamówienia 30.04.2019
Załącznik 7 - Oświadczenie o zatrudnieniu 30.04.2019
Załącznik 8 - Projekt wykonawczy 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-1 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-2 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-3 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-4 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-5 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-6 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-7 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-8 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-9 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-10 30.04.2019
Załącznik 8 - Rys. E-11 30.04.2019
Załącznik 10 - Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót elektrycznych 30.04.2019
Załącznik 11 - Opis przedmiotu zamówienia dla II części zamówienia 30.04.2019
Załącznik 12 - Klauzula informacyjna RODO 30.04.2019
Załącznik 13 - Oświadczenie RODO wykonawcy 30.04.2019
Informacja z otwarcia ofert 15.05.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 22.05.2019
522747-N-2019
Dostawa materiałów reklamowych dla Urzędu Statystycznego w Poznaniu 08.03.2019 18.03.2019
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia 08.03.2019
Załącznik 1 - Opis przedmiotu zamówienia 08.03.2019
Załącznik 2 - Wzór logo 08.03.2019
Załącznik 3 - Rozdzielnik dostarczenia przedmiotu umowy 08.03.2019
Załącznik 4 - Oświadczenie dotyczące przesłanek wykluczenia z postępowania 08.03.2019
Załącznik 5 - Formularz ofertowy 08.03.2019
Załącznik 6 - Oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do grupy kapitałowej 08.03.2019
Załącznik 7 - Wzór umowy 08.03.2019
Załącznik 8 - Klauzula informacyjna z art. 13 RODO 08.03.2019
Załącznik 9 - Oświadczenie RODO wykonawcy 08.03.2019
Załącznik 4 - Protokół odbioru przedmiotu umowy 08.03.2019
Odpowiedzi na pytania 13.03.2019
Informacja z otwarcia ofert 18.03.2019
Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej 20.03.2019
Informacja o ponownym wyborze oferty najkorzystniejszej 03.04.2019
Do góry