Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2013 r.

14.07.2014
Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2013 r. jest cyklicznym opracowaniem poświęconym bieżącej sytuacji demograficznej województwa wielkopolskiego. Pod względem tematyki, konstrukcji oraz formy prezentacji tegoroczne wydanie nawiązuje do poprzedniej edycji.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2014

27.06.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2014 r.

26.06.2014
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w czerwcu korzystnie, choć nieco gorzej niż w maju. Oceny bieżącego portfela zamówień i produkcji oraz odpowiednie przewidywania w tym zakresie są optymistyczne, ale ostrożniejsze od zgłaszanych w ubiegłym miesiącu. Sytuacja finansowa nie zmienia się.
Czytaj dalej

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2014 r.

18.06.2014
W I kwartale 2014 r. w województwie wielkopolskim zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 1487 tys. osób, tj. o 2,0% mniej niż w analogicznym kwartale 2013 r. Biernych zawodowo było 1055 tys., co w skali roku oznacza spadek o 4,4%, natomiast liczba bezrobotnych wynosiła 129 tys., czyli o 11,0% mniej niż w I kwartale ub. roku. Udział bezrobotnych w strukturze aktywnych zawodowo w I kwartale 2014 r. ukształtował się na poziomie 8,7%, czyli o 0,9 p.proc. mniej niż w analogicznym kwartale 2013 r. Zbiorowość pracujących, licząca 1357 tys. osób, w odniesieniu do I kwartału ub. roku zmniejszyła się o 1,1%.
Czytaj dalej

Publikacja Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie wielkopolskim. Charakterystyka demograficzna. NSP Ludności i Mieszkań 2011

09.06.2014
Publikacja Gospodarstwa domowe i rodziny w województwie wielkopolskim. Charakterystyka demograficzna jest kolejnym opracowaniem prezentującym wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, a zarazem pozycją kontynuującą analizę zagadnień ludnościowych. Niniejsza publikacja koncentruje się wokół problematyki gospodarstw domowych i rodzin, podejmując ten temat od strony ich charakterystyki demograficznej.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność i gospodarstwa domowe w województwie wielkopolskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna. NSP Ludności i Mieszkań 2011

05.06.2014
Publikacja Ludność i gospodarstwa domowe w województwie wielkopolskim. Stan i struktura społeczno-ekonomiczna jest kolejnym opracowaniem ukazującym się w serii wydawniczej prezentującej wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011, rozwijającym problematykę zagadnień ludnościowych.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny - Poznań (I kwartał 2014)

02.06.2014
Biuletyn Statystyczny Poznania zawiera m.in. dane dotyczące: - efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstw, - finansów przedsiębiorstw, - sytuacji na rynku pracy, - wynagrodzeń, - budownictwa mieszkaniowego.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (I kwartał 2014)

30.05.2014
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - kwiecień 2014

30.05.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie wielkopolskim w II połowie 2013 r.

30.05.2014
Według stanu na początku grudnia 2013 r., pogłowie bydła ogółem w województwie wielkopolskim wynosiło 841,6 tys. sztuk i było o 20,0 tys. sztuk (o 2,3%) mniejsze niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2013 r. – mniejsze o 79,3 tys. sztuk (o 8,6%). Natomiast pogłowie krów zwiększyło się w porównaniu z grudniem 2012 r. o 18,5 tys. sztuk (o 6,8%), do poziomu 289,7 tys. sztuk, ale zmniejszyło się w stosunku do stanu w czerwcu 2013 r. o 18,1 tys. sztuk (o 5,9%).
Czytaj dalej
1    105  106  107  108  109  110  111  112  113    114
Do góry