Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa wielkopolskiego (I-XII 2013 r.)

08.01.2014
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2013

08.01.2014
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego tojedno z najważniejszych opracowań w ramach planu wydawniczego Urzędu Statystycznego w Poznaniu, które każdego roku dostarcza informacji o skali przemian społecznych oraz poziomie rozwoju gospodarki regionu. Egzemplarz trafiający dziś do Państwa rąk stanowi liczbowe podsumowanie przeobrażeń, jakie zaobserwowano w życiu społeczno-gospodarczym województwa wielkopolskiego w 2012 r.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2012 r.

28.11.2013
Publikacja Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2012 r. dostarcza podstawowych informacji o pracujących w gospodarce narodowej, poziomie zatrudnienia i ruchu zatrudnionych oraz przeciętnych wynagrodzeniach. Zestawia także dane dotyczące wielkości i struktury bezrobocia rejestrowanego, kategorii bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz pośrednictwa pracy i form aktywizacji zawodowej bezrobotnych.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność w województwie wielkopolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna. NSP Ludności i Mieszkań 2011

30.08.2013
Publikacja Ludność w województwie wielkopolskim. Stan i struktura demograficzno-społeczna jest kolejnym opracowaniem z cyklu prezentującego wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, prze- prowadzonego w dniach 1 kwietnia – 30 czerwca 2011 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2012/2013

31.07.2013
Według stanu w końcu września 2012 r. w województwie wielkopolskim działalność edukacyjną prowadziło 1811 placówek wychowania przedszkolnego, tj. o 37 więcej niż w poprzednim roku szkolnym.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2012 r.

23.07.2013
Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2012 r. jest cyklicznym opracowaniem poświęconym bieżącej sytuacji demograficznej województwa wielkopolskiego. Pod względem tematyki, konstrukcji oraz formy prezentacji tegoroczne wydanie nawiązuje do poprzedniej edycji.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 2008–2011

13.06.2013
Publikacja Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 2008–2011 jest kontynuacją opracowania wcześniej wydanego przez Urząd Statystyczny w Poznaniu, gdzie uwzględniono podobną tematykę w odniesieniu do lat 2000–2007.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna Wystawa - Statystyka w Wielkopolsce

19.09.2012
W związku z Kongresem Statystyki Polskiej, zorganizowanym z okazji 100-lecia Polskiego Towarzystwa Statystycznego, który odbył się w Poznaniu w dniach 18–20 kwietnia 2012 r., Urząd Statystyczny w Poznaniu przygotował prezentację pt. "Statystyka w Wielkopolsce".
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2011/2012

31.07.2012
Według stanu w końcu września 2011 r. w województwie wielkopolskim działalność edukacyjną prowadziły 1774 placówki wychowania przedszkolnego, o 93 więcej niż w poprzednim roku szkolnym.
Czytaj dalej

Publikacja Miasta w liczbach 2011

31.12.2011
Publikacja "Miasta w liczbach 2011" jest kontynuacją wcześniejszych opracowań poświęconych polskim miastom. Obecna edycja, podobnie jak ubiegłoroczna, składa się z wersji książkowej (zawierającej komentarz analityczny) oraz płyty CD z tablicami statystycznymi, która stanowi integralną część publikacji.
Czytaj dalej
1    105  106  107  108  109  110  111  112  113    113
Do góry