Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2015 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 02.06.2016
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje piątą edycję Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego. Publikacja, która trwale wpisała się w kalendarz wydawniczy Urzędu Statystycznego w Poznaniu, zawiera obszerny przegląd najnowszych danych statystycznych dotyczących województwa wielkopolskiego, ujętych w 12 rozdziałów tematycznych: ludność, rynek pracy, wynagrodzenia, świadczenia społeczne, ceny towarów i usług konsumpcyjnych, rolnictwo, przemysł, budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, rynek wewnętrzny, wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz nakłady inwestycyjne. Dla ukazania szerszego kontekstu sytuacji społeczno-gospodarczej w województwie wielkopolskim, przedstawiono je na tle kraju i pozostałych województw.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2015 r. dla prezentacji danych wykorzystuje, oprócz zestawień tabelarycznych oraz opisu analitycznego, także wykresy i kartogramy. Takie ujęcie ma na celu przedstawienie zjawisk, ich zmienności przestrzennej i czasowej, w sposób bardziej przystępny dla Czytelnika. Wszystkie dane z zakresu gospodarki, ujęte według rodzajów działalności, przedstawiono zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD 2007.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, województwo na tle kraju
Do góry