Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2013 r.

30.05.2014
W roku 2013 w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania 11168 budynków, tj. o 908 (o 7,5%) mniej niż przed rokiem. W tej liczbie było 8577 budynków o charakterze mieszkalnym, o 2,6% mniej niż w 2012 r. Łączna kubatura budynków wzniesionych w 2013 r. wyniosła 15666,5 tys. m3 i była o 14,1% mniejsza niż przed rokiem, przy czym w przypadku budynków mieszkalnych zmniejszyła się ona o 7,0%, a niemieszkalnych – o 18,6%. Średnia kubatura budynku wzniesionego w województwie wielkopolskim w 2013 r. wyniosła 1402,8 m3, tj. o 106,8 m3 mniej niż w 2012 r. Budynek mieszkalny miał przeciętnie 773,4 m3, czyli o 36,4 m3 mniej niż przed rokiem, natomiast niemieszkalny – 3486,3 m3, tj. o 90,5 m3 więcej.
Czytaj dalej

Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa wielkopolskiego (I-IX 2014 r.)

23.05.2014
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej

Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa wielkopolskiego (I-VI 2014 r.)

23.05.2014
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej

Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa wielkopolskiego (I-III 2014 r.)

23.05.2014
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej

Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa wielkopolskiego (I-XII 2014 r.)

23.05.2014
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej

Turystyka w województwie wielkopolskim w 2013 r.

23.05.2014
Na terenie województwa wielkopolskiego w końcu lipca 2013 r. funkcjonowało 710 turystycznych obiektów noclegowych. Bazę turystyczną tworzyło 337 obiektów hotelowych (w tym 222 hotele, 16 moteli i 19 pensjonatów) i 373 tzw. pozostałe obiekty noclegowe (w tym 72 kwatery agroturystyczne, 71 ośrodków wczasowych i 39 ośrodków szkoleniowo‐wypoczynkowych).
Czytaj dalej

Publikacja Dojazdy do pracy - NSP 2011

22.05.2014
Badanie dojazdów do pracy w 2011 r. dla ogółu pracujących zostało przeprowadzone na podstawie danych zawartych w rejestrach administracyjnych, pozyskanych przez statystykę publiczną na potrzeby Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2011 (NSP 2011).
Czytaj dalej

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2013 r.

19.05.2014
Publikacja prezentuje najnowsze roczne dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego, ujęte w 12 rozdziałów tematycznych: ludność, rynek pracy, wynagrodzenia, świadczenia społeczne, ceny, rolnictwo, przemysł, budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, rynek wewnętrzny, wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz nakłady inwestycyjne. Dodatkowo, dla ukazania szerszego kontekstu sytuacji w województwie wielkopolskim, przedstawiono dane dla kraju i pozostałych województw.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - marzec 2014

29.04.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkpolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2014 r.

29.04.2014
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym w kwietniu oceniają optymistycznie, podobnie jak w marcu. Utrzymują się korzystne oceny bieżącej produkcji. Portfel zamówień jest rozszerzany bardziej znacząco niż przed miesiącem. Sytuacja finansowa oceniana jest pozytywnie, lepiej niż w marcu.
Czytaj dalej
1    106  107  108  109  110  111  112  113  114    114
Do góry