Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2014

19.12.2014
Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego – jednej z najważniejszych pozycji corocznego planu wydawniczego. To cykliczne opracowanie dostarcza informacji o skali przemian społecznych i poziomie rozwoju gospodarczego naszego regionu. Tegoroczna edycja stanowi liczbowe podsumowanie przeobrażeń obserwowanych na różnych płaszczyznach przestrzeni społeczno-ekonomicznej w roku 2013.
Czytaj dalej

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2014 r.

19.12.2014
W III kwartale br. w województwie wielkopolskim zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 1409 tys. osób, tj. o 6,3% mniej niż w analogicznym kwartale ub. roku. Biernych zawodowo było 1058 tys., co w skali roku oznacza spadek o 2,0%, natomiast liczba bezrobotnych wynosiła 101 tys., czyli o 17,2% mniej niż w III kwartale ub. roku.
Czytaj dalej

Szlachetna Paczka

18.12.2014
Urząd Statystyczny w Poznaniu po raz czwarty wziął udział w akcji Szlachetna Paczka. Jest to projekt pomocy bezpośredniej, w którym darczyńcy przygotowują paczki dla rodzin w potrzebie. Zebrane wśród Dyrekcji i Pracowników Urzędu pieniądze pozwoliły na zakup najpotrzebniejszych artykułów dla samotnej Pani z okolic Poznania.
Czytaj dalej

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2012 r.

17.12.2014
Udział regionów i województw w tworzeniu PKB, PKB na 1 mieszkańca, wartość dodana brutto według rodzajów działalności, udział województw w tworzeniu wartości dodanej brutto, dochody w sektorze gospodarstw domowych
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny - Poznań (III kwartał 2014)

01.12.2014
Biuletyn Statystyczny Poznania zawiera m.in. dane dotyczące: - efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstw, - finansów przedsiębiorstw, - sytuacji na rynku pracy, - wynagrodzeń, - budownictwa mieszkaniowego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2014 r.

28.11.2014
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie optymistycznie, ale gorzej niż przed miesiącem. Oceny bieżące i prognozy dotyczące portfela zamówień, produkcji oraz przewidywania w zakresie sytuacji finansowej są mniej korzystne od zgłaszanych w październiku. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Planowany jest nieznaczny spadek zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują nieznaczny wzrost cen wyrobów przemysłowych, zbliżony do zapowiadanego w październiku.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (III kwartał 2014)

28.11.2014
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - październik 2014

28.11.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2014

28.11.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2013 r.

24.11.2014
Publikacja Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2013 r. dostarcza podstawowych informacji o pracujących w gospodarce narodowej, poziomie zatrudnienia i ruchu zatrudnionych oraz przeciętnych wynagrodzeniach. Zestawia także dane dotyczące wielkości i struktury bezrobocia rejestrowanego, kategorii bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz pośrednictwa pracy i form aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Przybliża ponadto zagadnienia z zakresu warunków pracy, tj. zatrudnienia w warunkach zagrożenia i wypadków przy pracy.
Czytaj dalej
1    102  103  104  105  106  107  108  109  110    114
Do góry