Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2013 r.

19.11.2014
Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania gruntów, zanieczyszczenie powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, odpady przemysłowe i komunalne, ochrona przyrody, nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska.
Czytaj dalej

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie wielkopolskim w czerwcu 2014

03.11.2014
Wyniki badania czerwcowego wskazują, że pogłowie bydła w województwie wielkopolskim wynosiło 889,2 tys. sztuk i było o 31,6 tys. sztuk (o 3,4%) mniejsze niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2013 r. – większe o 29,0 tys. sztuk (o 3,4%). Pogłowie krów w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. zmalało o 25,7 tys. sztuk (o 8,4%), do poziomu 282,1 tys. sztuk, a w stosunku do stanu w grudniu 2013 r. zmniejszyło się o 7,7 tys. sztuk (o 2,6%).
Czytaj dalej

Publikacja Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa wielkopolskiego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

30.10.2014
Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce migracji ludności, zarówno zewnętrznych – zagranicznych, jak i wewnętrznych – między- i wewnątrzwojewódzkich. Opracowanie przedstawia charakterystykę demograficzno-społeczną oraz ekonomiczną osób przybyłych w okresie międzyspisowym, tj. w latach 2002–2011, do miejscowości aktualnego zamieszkania z innych miejsc w kraju lub z zagranicy, a także dostarcza dane o imigrantach, czyli osobach przebywających w Polsce czasowo, oraz emigrantach, tj. obywatelach Polski czasowo przebywających za granicą.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2014

28.10.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w październiku 2014 r.

27.10.2014
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w październiku optymistycznie, lepiej niż przed miesiącem. Oceny bieżące i prognozy dotyczące portfela zamówień, produkcji i sytuacji finansowej są bardziej korzystne od zgłaszanych we wrześniu. Planowany jest niewielki wzrost zatrudnienia, ale mniejszy od zapowiadanego przed miesiącem. Przedsiębiorcy przewidują, że ceny wyrobów przemysłowych mogą nieznacznie wzrosnąć.
Czytaj dalej

Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie wielkopolskim

15.10.2014
Publikacja Charakterystyka gospodarstw rolnych w 2013 r. w województwie wielkopolskim prezentuje wyniki reprezentacyjnego badania struktury gospodarstw rolnych (R-SGR), przeprowadzonego w dniach 1 czerwca – 8 lipca 2013 r. Na mocy rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) nr 1166/2008, do realizacji tego badania zostały zobligowane wszystkie kraje członkowskie Unii Europejskiej. Zebrane tą drogą dane zaspokajają potrzeby informacyjne odbiorców krajowych, spełniając jednocześnie wymagania unijne w zakresie badania struktury gospodarstw rolnych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2014 r.

29.09.2014
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają we wrześniu korzystnie, podobnie jak przed miesiącem. Bieżący portfel zamówień i produkcja są oceniane pozytywnie. Prognozy w tym zakresie są nieco mniej optymistyczne od przewidywań z sierpnia.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - sierpień 2014

25.09.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2014 r.

25.09.2014
W II kwartale br. w województwie wielkopolskim zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 1449 tys. osób, tj. o 2,7% mniej niż w analogicznym kwartale ub. roku. Biernych zawodowo było 1062 tys., co w skali roku oznacza spadek o 1,3%, natomiast liczba bezrobotnych wynosiła 110 tys., czyli o 17,3% mniej niż w II kwartale ub. roku.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny - Poznań (II kwartał 2014)

01.09.2014
Biuletyn Statystyczny Poznania zawiera m.in. dane dotyczące: - efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstw, - finansów przedsiębiorstw, - sytuacji na rynku pracy, - wynagrodzeń, - budownictwa mieszkaniowego.
Czytaj dalej
1    103  104  105  106  107  108  109  110  111    114
Do góry