Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - wrzesień 2021 r.

28.10.2021
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2020 r.

15.10.2021
W 2020 r. w województwie wielkopolskim badaniem budżetów objęto 2789 gospodarstw domowych, co stanowiło 8,3% ogólnej liczby gospodarstw zbadanych w kraju. Gospodarstwo domowe liczyło przeciętnie około trzech osób (2,69 wobec 2,79 przed rokiem i 2,61 w kraju).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Powszechny Spis Rolny 2020 - wyniki wstępne w województwie wielkopolskim

07.10.2021
Według wstępnych wyników Powszechnego Spisu Rolnego, w 2020 r. utrzymała się notowana od lat tendencja spadku liczby gospodarstw rolnych, przy jednoczesnym wzroście ich średniej powierzchni. W strukturze użytkowania gruntów odnotowano wzrost udziału użytków rolnych (UR) w dobrej kulturze, w tym zasiewów i łąk trwałych. Wielkopolskie jest regionem przodującym w uprawie głównych ziemiopłodów, szczególnie zbóż, buraków i ziemniaków. Dominuje też w hodowli świń oraz kur niosek.
Czytaj dalej

Dziękujemy za Twój udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021

01.10.2021
Dziękujemy za Twój udział w Narodowym Spisie Powszechnym 2021
Czytaj dalej

Badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach prowadzone w dniach 1-20.10.2021

01.10.2021
Badanie Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach prowadzone w dniach 1-20.10.2021
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2021 r.

30.09.2021
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy we wrześniu br. oceniają koniunkturę pozytywnie. Najbardziej optymistyczne oceny formułowane są przez prowadzących działalność w zakresie zakwaterowania i gastronomii. Wyjątkami są budownictwo oraz handel detaliczny, gdzie oceny są negatywne. Składowa „diagnostyczna” poprawiła się lub jest podobna jak przed miesiącem w większości obszarów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w II kwartale 2021 r.

30.09.2021
W II kwartale br. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1694 tys. osób, tj. o 2,3% więcej niż w poprzednim kwartale. Populacja pracujących, licząca 1663 tys. osób, w ciągu kwartału zwiększyła się o 2,5%. Biernych zawodowo było 1078 tys., tj. o 3,6% mniej niż w I kwartale br., a liczba bezrobotnych wyniosła 31 tys., czyli mniej o 6,1%. Aktywni zawodowo stanowili 61,1% ogółu ludności w wieku 15–89 lat, tj. o 1,4 p.proc. więcej niż w poprzednim kwartale. W kraju zanotowano w tym czasie wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,3 p.proc. do poziomu 57,6%.
Czytaj dalej
1    28  29  30  31  32  33  34  35  36    61
Do góry