Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Znamy już pierwsze wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań 2021!

27.01.2022
Podczas dzisiejszej Konferencji Inaugurującej III Kongres Demograficzny, Prezes GUS – dr Dominik Rozkrut przedstawił pierwsze wstępne wyniki Narodowego Spisu Powszechnego.
Czytaj dalej

Statystyczne badania ankietowe - styczeń 2022

05.01.2022
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2021 r.

30.12.2021
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w grudniu oceniają koniunkturę podobnie jak w listopadzie. Wyjątkiem jest transport i gospodarka magazynowa oraz handel detaliczny, gdzie oceny spadły.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2021

30.12.2021
Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję „Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego” – opracowania, które należy do najważniejszych pozycji corocznego planu wydawniczego. Od początku funkcjonowania województwa w obecnym kształcie, publikacja ta ukazuje się już po raz dwudziesty drugi. Aktualne wydanie przedstawia liczbowy portret województwa wielkopolskiego w roku 2020. Ze względu na początek pandemii COVID-19 i wynikające stąd obostrzenia w życiu społecznym, a także ograniczenia w działalności gospodarczej, był to rok trudny dla rozwoju regionów z widocznym wyhamowaniem wielu dynamicznych dotąd procesów. Ślady oddziaływania warunków pandemicznych znaleźć można w wielu prezentowanych wynikach z różnych obszarów tematycznych.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2021 r.

30.12.2021
W III kwartale br. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1703 tys. osób, tj. o 0,5% więcej niż w poprzednim kwartale. Populacja pracujących, licząca 1661 tys. osób, w ciągu kwartału zmniejszyła się o 0,1%. Biernych zawodowo było 1068 tys., tj. o 0,9% mniej niż w II kwartale br., a liczba bezrobotnych wyniosła 41 tys., czyli więcej o 32,3%. Aktywni zawodowo stanowili 61,5% ogółu ludności w wieku 15–89 lat, tj. o 0,4 p.proc. więcej niż w poprzednim kwartale. W kraju zanotowano w tym czasie wzrost współczynnika aktywności zawodowej o 0,6 p.proc. do poziomu 58,2%.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Poznania 2021

30.12.2021
Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję „Rocznika Statystycznego Poznania”. Niniejsza publikacja, od roku 1999 ukazująca się w cyklu dwuletnim, stanowi kontynuację roczników, których wydawanie w Poznaniu zapoczątkowano w 1921 roku. Opracowanie prezentuje bogaty zestaw informacji opisujących zachodzące w mieście zjawiska społeczne, demograficzne i gospodarcze, umożliwiających stworzenie aktualnego liczbowego portretu stolicy województwa wielkopolskiego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2021 r.

29.12.2021
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2019 r.

23.12.2021
Wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce w 2019 r. wyniosła 2293199 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z 2018 r. zwiększyła się o 8,1%, a licząc w cenach stałych – o 4,7%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 226378 mln zł, co w skali roku oznacza wzrost większy niż przeciętnie w kraju, odpowiednio o 8,7% w cenach bieżących i o 5,1% w cenach stałych.
Czytaj dalej
1    27  28  29  30  31  32  33  34  35    61
Do góry