Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Biuletyn Statystyczny - Poznań (IV kwartał 2013)

03.03.2014
Biuletyn Statystyczny Poznania zawiera m.in. dane dotyczące: - efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstw, - finansów przedsiębiorstw, - sytuacji na rynku pracy, - wynagrodzeń, - budownictwa mieszkaniowego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - styczeń 2014. Plik w formacie PDF

28.02.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkpolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (IV kwartał 2013)

27.02.2014
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej

Publikacja Zamieszkane budynki w województwie wielkopolskim. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

27.02.2014
Opracowanie Zamieszkane budynki w województwie wielkopolskim prezentuje wyniki Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań, przeprowadzonego w 2011 r. Dostarcza ono informacji o budynkach zlokalizowanych na obszarze województwa wielkopolskiego w momencie spisu, tj. 31 marca 2011 r. oraz o znajdujących się w nich mieszkaniach.
Czytaj dalej

Notatka informacyjna 19 Poznański Przegląd Książki Naukowej

26.02.2014
Urząd Statystyczny w Poznaniu, po raz drugi już, uczestniczy w Poznańskim Przeglądzie Książki Naukowej organizowanym przez Bibliotekę Uniwersytecką w Poznaniu. W ofercie prezentowanej podczas Przeglądu znalazło się kilkanaście publikacji książkowych oraz wydawnictw na płytach CD, w tym najnowsze: "Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2013 r.", "Województwo Wielkopolskie 2013 – Podregiony, Powiaty, Gminy" oraz "Rocznik Statystyczny Poznania 2013". Prócz tego zaprezentowano opracowania z informacjami pozyskanymi w Narodowym Spisie Powszechnym Ludności i Mieszkań 2011 i Powszechnym Spisie Rolnym 2010.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Poznania 2013

05.02.2014
Rocznik Statystyczny Poznania jest publikacją, która swymi korzeniami sięga lat dwudziestych XX wieku. Od roku 1999 wydawany jest regularnie w cyklu dwuletnim. Każdorazowo to opracowanie dostarcza danych niezbędnych do stworzenia aktualnego liczbowego portretu stolicy województwa wielkopolskiego. Niniejsza edycja Rocznika zawiera informacje z lat 2010–2012.
Czytaj dalej

Publikacja Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim w 2012 r.

04.02.2014
Publikacja „Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim” jest opracowaniem cyklicznym przedstawiającym kształtowanie się zmiennych charakteryzujących różne obszary społeczno-gospodarcze. W podobnej formie redakcyjnej, jako opracowanie tabelaryczno-analityczne, publikacja ukazuje się od roku 2004.
Czytaj dalej

Publikacja Województwo wielkopolskie. Podregiony - powiaty - gminy 2013

27.01.2014
Publikacja Województwo Wielkopolskie. Podregiony – Powiaty – Gminy jest wydawana od kilkunastu już lat jako dopełnienie Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego. Ukazując się równolegle z Rocznikiem, opracowanie to pozwala nakreślić aktualny obraz województwa wielkopolskiego postrzeganego przez pryzmat sytuacji społeczno-gospodarczej jednostek terytorialnych tworzących jego strukturę. W tegorocznej edycji liczbowy opis wielkopolskich gmin, powiatów i podregionów dotyczy roku 2012.
Czytaj dalej

Tablica Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych województwa wielkopolskiego (I-XII 2013 r.)

08.01.2014
Wyniki finansowe przedsiębiorstw niefinansowych dotyczą podmiotów gospodarczych prowadzących księgi rachunkowe, w których liczba pracujących wynosi 50 i więcej osób. Dane nie obejmują rolnictwa, leśnictwa, łowiectwa i rybactwa, działalności finansowej i ubezpieczeniowej oraz szkól wyższych. Dane prezentowane są według Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD 2007).
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2013

08.01.2014
Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego tojedno z najważniejszych opracowań w ramach planu wydawniczego Urzędu Statystycznego w Poznaniu, które każdego roku dostarcza informacji o skali przemian społecznych oraz poziomie rozwoju gospodarki regionu. Egzemplarz trafiający dziś do Państwa rąk stanowi liczbowe podsumowanie przeobrażeń, jakie zaobserwowano w życiu społeczno-gospodarczym województwa wielkopolskiego w 2012 r.
Czytaj dalej
1    106  107  108  109  110  111  112  113  114    114
Do góry