Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2012 r.

17.12.2014
Udział regionów i województw w tworzeniu PKB, PKB na 1 mieszkańca, wartość dodana brutto według rodzajów działalności, udział województw w tworzeniu wartości dodanej brutto, dochody w sektorze gospodarstw domowych
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny - Poznań (III kwartał 2014)

01.12.2014
Biuletyn Statystyczny Poznania zawiera m.in. dane dotyczące: - efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstw, - finansów przedsiębiorstw, - sytuacji na rynku pracy, - wynagrodzeń, - budownictwa mieszkaniowego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2014 r.

28.11.2014
Przedsiębiorstwa z siedzibą w województwie wielkopolskim ogólny klimat koniunktury w przetwórstwie przemysłowym oceniają w listopadzie optymistycznie, ale gorzej niż przed miesiącem. Oceny bieżące i prognozy dotyczące portfela zamówień, produkcji oraz przewidywania w zakresie sytuacji finansowej są mniej korzystne od zgłaszanych w październiku. Bieżąca sytuacja finansowa oceniana jest optymistycznie, podobnie jak przed miesiącem. Planowany jest nieznaczny spadek zatrudnienia. Przedsiębiorcy przewidują nieznaczny wzrost cen wyrobów przemysłowych, zbliżony do zapowiadanego w październiku.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (III kwartał 2014)

28.11.2014
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2014

28.11.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - październik 2014

28.11.2014
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej

Publikacja Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2013 r.

24.11.2014
Publikacja Rynek pracy w województwie wielkopolskim w 2013 r. dostarcza podstawowych informacji o pracujących w gospodarce narodowej, poziomie zatrudnienia i ruchu zatrudnionych oraz przeciętnych wynagrodzeniach. Zestawia także dane dotyczące wielkości i struktury bezrobocia rejestrowanego, kategorii bezrobotnych znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy oraz pośrednictwa pracy i form aktywizacji zawodowej bezrobotnych. Przybliża ponadto zagadnienia z zakresu warunków pracy, tj. zatrudnienia w warunkach zagrożenia i wypadków przy pracy.
Czytaj dalej

Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2013 r.

19.11.2014
Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania gruntów, zanieczyszczenie powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, odpady przemysłowe i komunalne, ochrona przyrody, nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska.
Czytaj dalej

Pogłowie zwierząt gospodarskich w województwie wielkopolskim w czerwcu 2014

03.11.2014
Wyniki badania czerwcowego wskazują, że pogłowie bydła w województwie wielkopolskim wynosiło 889,2 tys. sztuk i było o 31,6 tys. sztuk (o 3,4%) mniejsze niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w grudniu 2013 r. – większe o 29,0 tys. sztuk (o 3,4%). Pogłowie krów w porównaniu z analogicznym okresem 2013 r. zmalało o 25,7 tys. sztuk (o 8,4%), do poziomu 282,1 tys. sztuk, a w stosunku do stanu w grudniu 2013 r. zmniejszyło się o 7,7 tys. sztuk (o 2,6%).
Czytaj dalej

Publikacja Migracje zagraniczne i wewnętrzne ludności województwa wielkopolskiego. Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2011

30.10.2014
Niniejsza publikacja została poświęcona problematyce migracji ludności, zarówno zewnętrznych – zagranicznych, jak i wewnętrznych – między- i wewnątrzwojewódzkich. Opracowanie przedstawia charakterystykę demograficzno-społeczną oraz ekonomiczną osób przybyłych w okresie międzyspisowym, tj. w latach 2002–2011, do miejscowości aktualnego zamieszkania z innych miejsc w kraju lub z zagranicy, a także dostarcza dane o imigrantach, czyli osobach przebywających w Polsce czasowo, oraz emigrantach, tj. obywatelach Polski czasowo przebywających za granicą.
Czytaj dalej
1    99  100  101  102  103  104  105  106  107    111
Do góry