Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2016 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 31.03.2017
Częstotliwość wydania: Roczna

Tegoroczna edycja publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim zawiera informacje o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, według stanu w końcu 2016 r. Dane bieżące zestawiono z wynikami z poprzedniego roku, a w tablicy przeglądowej zastosowano ujęcie retrospektywne sięgające roku 2005. Obserwacja zjawisk w stosunkowo długim przedziale czasowym umożliwia analizę przeobrażeń strukturalnych, ich rozmiarów, kierunków i dynamiki.

Zasadniczą część publikacji stanowią tablice. Dane przedstawiono tu w różnych przekrojach, dokonując grupowania podmiotów według sektorów własności, form prawnych, rodzaju działalności czy wielkości, określonej na podstawie informacji o przewidywanej liczbie pracujących, a w przypadku spółek handlowych także według rodzaju kapitału. Podobnie jak w poprzednim roku, w zestawieniu zawarto informacje o podmiotach nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych, a także o jednostkach, które zawiesiły działalność. Wszystkie informacje o podmiotach ujętych w rejestrze REGON zaprezentowano w przekroju terytorialnym, dodatkowo wskazując lokatę poszczególnych powiatów i gmin ze względu na wybrane cechy. Dane dla województwa wielkopolskiego przedstawiono na tle pozostałych województw oraz odniesiono do wielkości ogólnopolskich.

Część tabelaryczną poprzedzają uwagi zawierające definicje stosowanych pojęć, wyjaśnienia zasad klasyfikacji oraz opis podstawowych grupowań. Całość publikacji uzupełnia graficzna prezentacja zjawisk.

 

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007
Do góry