Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2017 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 30.03.2018
Częstotliwość wydania: Roczna

Najnowsza edycja publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim zawiera informacje o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, według stanu w końcu 2017 r. Dla ukazania dynamiki zachodzących zmian oraz śledzenia rysujących się tendencji rozwojowych, bieżące dane zestawiono z wynikami dla roku poprzedniego, a w tablicy przeglądowej zastosowano ujęcie retrospektywne sięgające roku 2005.

Zasadniczą część publikacji stanowią tablice. Dane przedstawiono tu w różnych przekrojach, dokonując grupowania podmiotów według sektorów własności, form prawnych, rodzaju działalności czy wielkości, określonej na podstawie informacji o przewidywanej liczbie pracujących, a w przypadku spółek handlowych także według rodzaju kapitału. W zestawieniu zawarto informacje o podmiotach nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych, a także o jednostkach, które zawiesiły działalność. Wszystkie informacje o podmiotach ujętych w rejestrze REGON zaprezentowano w przekroju terytorialnym, dodatkowo wskazując lokatę poszczególnych powiatów i gmin ze względu na wybrane cechy. Dane dla województwa wielkopolskiego przedstawiono na tle pozostałych województw oraz odniesiono do wielkości ogólnopolskich. Całość opracowania wzbogaca graficzna ilustracja niektórych cech i zjawisk oraz dostrzeżonych prawidłowości i tendencji.

 

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007
Do góry