Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2013 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 28.03.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Tegoroczna edycja publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim zawiera informacje o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, według stanu w końcu 2013 r. Dane bieżące zestawiono z wynikami z poprzedniego roku, a w tablicy przeglądowej zastosowano ujęcie retrospektywne sięgające roku 2005. Obserwacja zjawisk w stosunkowo długim przedziale czasowym umożliwia analizę przeobrażeń strukturalnych, ich rozmiarów, kierunków i dynamiki.

 Zasadniczą część publikacji stanowią tablice. Dane przedstawiono tu w różnych przekrojach, dokonując grupowania podmiotów według sektorów własności, form prawnych, rodzaju działalności czy wielkości, określonej na podstawie informacji o przewidywanej liczbie pracujących, a w przypadku spółek handlowych także według rodzaju kapitału. Podobnie jak w poprzednim roku, w zestawieniu zawarto informacje o podmiotach nowo zarejestrowanych i wyrejestrowanych, a także o jednostkach, które zawiesiły działalność. Wszystkie informacje o podmiotach ujętych w rejestrze REGON zaprezentowano w przekroju terytorialnym, dodatkowo wskazując lokatę poszczególnych powiatów i gmin ze względu na wybrane cechy. Dane dla województwa wielkopolskiego przedstawiono na tle pozostałych województw oraz w odniesiono do wielkości ogólnopolskich.

Część tabelaryczną poprzedzają uwagi zawierające definicje stosowanych pojęć, wyjaśnienia zasad klasyfikacji oraz opis podstawowych grupowań. Uzupełnieniem publikacji jest graficzna prezentacja informacji zawartych w tablicach.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, gminy, sekcje i działy PKD 2007

Pliki do pobrania

Do góry