Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Województwo Wielkopolskie 2014. Podregiony, Powiaty, Gminy

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 29.12.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Poznaniu już po raz piętnasty przekazuje Państwu publikację opisującą sytuację społeczno-gospodarczą wielkopolskich gmin, powiatów i podregionów. Tegoroczna edycja przedstawia obraz województwa w 2013 r. poprzez liczbową charakterystykę jednostek terytorialnych tworzących jego strukturę. Ukazując się równolegle z Rocznikiem Statystycznym Województwa Wielkopolskiego 2014, stanowi jego dopełnienie i rozwinięcie.

Tak pod względem budowy, jak i zawartości merytorycznej, tegoroczne wydanie opracowania nie różni się zasadniczo od poprzedniej edycji. Zmiana dotyczy przygotowania danych z zakresu rachunków regionalnych, które po raz pierwszy zostały opracowane i zaprezentowane zgodnie z zasadami Europejskiego Systemu Rachunków ESA 2010, wprowadzonego rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) z 2013 r. w sprawie europejskiego systemu rachunków narodowych i regionalnych.

Publikację otwierają tablice przeglądowe, które oprócz przedstawienia wybranych danych o województwie w latach 2000 i 2005 oraz w szeregu wieloletnim 2008–2013, dostarczają też informacji o pozycji, jaką w określonych dziedzinach zajmowały poszczególne powiaty i podregiony. Umożliwiają one również dokonanie porównań pomiędzy tymi jednostkami przestrzennymi, a także w odniesieniu do wielkości przeciętnych w całym województwie w latach 2005 i 2013.

Zasadniczą część opracowania stanowią tablice dziedzinowe, zgrupowane w 16 działach tematycznych, prezentujące bieżące wyniki w możliwie najszerszym ujęciu przestrzennym. Każdą grupę tablic tematycznych poprzedzają uwagi ogólne zawierające wyjaśnienia dotyczące terminologii, metodologii i zakresu informacji, a uzupełnia je graficzna ilustracja zjawisk i zaobserwowanych prawidłowości.

 

Przekroje: podregiony, powiaty, miasta na prawach powiatu, gminy
Do góry