Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2014

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 19.12.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego – jednej z najważniejszych pozycji corocznego planu wydawniczego. To cykliczne opracowanie dostarcza informacji o skali przemian społecznych i poziomie rozwoju gospodarczego naszego regionu. Tegoroczna edycja stanowi liczbowe podsumowanie przeobrażeń obserwowanych na różnych płaszczyznach przestrzeni społeczno-ekonomicznej w roku 2013.

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2014 otwierają tablice przeglądowe. Dla uchwycenia tendencji i wskazania kierunków zachodzących zmian, w odniesieniu do wybranych charakterystyk, najbardziej aktualne informacje są zestawiane z wynikami wcześniejszymi, tzn. dla lat 2000 i 2005. W takich przypadkach dane ujęto także w szeregu wieloletnim, obejmującym lata 2008–2013.

Zasadniczą część publikacji stanowią tablice zgrupowane w 24 działach tematycznych. W zależności od dostępności danych informacje za rok 2013 i poprzedni zestawiono tu z wynikami dla lat 2005 i 2010. Przygotowując poszczególne działy Rocznika, korzystano przede wszystkim z bogatej bazy danych statystyki publicznej, ale także ze źródeł pozastatystycznych. W porównaniu z poprzednim wydaniem, nowością w bieżącej edycji Rocznika jest opracowanie informacji dotyczących prognozy ludności, a także prezentacja danych z zakresu rachunków regionalnych przygotowanych po raz pierwszy według zasad Europejskiego Systemu Rachunków (ESA 2010 – European System of National and Regional Accounts).

Do góry