Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2013

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 08.01.2014
Częstotliwość wydania: Roczna

Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego tojedno z najważniejszych opracowań w ramach planu wydawniczego Urzędu Statystycznego w Poznaniu, które każdego roku dostarcza informacji o skali przemian społecznych oraz poziomie rozwoju gospodarki regionu. Egzemplarz trafiający dziś do Państwa rąk stanowi liczbowe podsumowanie przeobrażeń, jakie zaobserwowano w życiu społeczno-gospodarczym województwa wielkopolskiego w 2012 r.

Kształt tegorocznej edycji Rocznika jest efektem prac nad ujednoliceniem publikacji opracowywanych przez poszczególne województwa. Podjęta próba standaryzacji roczników dotyczy m.in. ujednolicenia nazw działów i tytułów tablic, aktualizacji informacji zawartych w notkach i przypisach, uspójnienia stosowanej retrospekcji czasowej, wprowadzenia jednolitego wykazu zmiennych, zakresu i sposobu prezentowanych danych (pełna/niepełna zbiorowość) oraz stosowanych przekrojów terytorialnych, a także doprecyzowania stosowanej terminologii.

Jak co roku dla uchwycenia tendencji i wskazania kierunków zachodzących zmian, informacje z opisywanego roku zestawiane są z danymi z lat poprzednich. W Roczniku Statystycznym Województwa Wielkopolskiego 2013, wotwierających go tablicach przeglądowych, retrospekcja sięga roku 2000, dalej prezentując dane w szeregu wieloletnim 2005–2012. W tablicach dziedzinowych zamieszczonych w poszczególnych działach tematycznych, tam gdzie było to możliwe ze względu na dostępność oraz jakość danych, zaprezentowano informacje dla lat: 2005, 2010, 2011 i 2012.

Do góry