Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2014 r.

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 18.05.2015
Częstotliwość wydania: Roczna

Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2014 r. jest czwartą już edycją opracowania prezentującego kompleksowo najnowsze roczne dane statystyczne dotyczące województwa. Publikacja ta, wykorzystując charakterystyki liczbowe, wykresy, kartogramy i opis analityczny, kreśli portret sytuacji społeczno-gospodarczej województwa, w tym zachodzących w omawianych latach zjawisk i tendencji.

W publikacji ujęto omawianą tematykę w 12 rozdziałach: ludność, rynek pracy, wynagrodzenia, świadczenia społeczne, ceny, rolnictwo, przemysł, budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, rynek wewnętrzny, wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz nakłady inwestycyjne. Dodatkowo, dla ukazania szerszego kontekstu sytuacji w województwie wielkopolskim, przedstawiono dane dla kraju i pozostałych województw. Wybrane zagadnienia przedstawiono także dla miasta wojewódzkiego. Wszystkie dane z zakresu gospodarki, ujęte według rodzajów działalności, przedstawiono zgodnie z Polską Klasyfikacją Działalności – PKD 2007.

Coroczna publikacja Raportu trwale już wpisała się w kalendarz wydawniczy Urzędu Statystycznego w Poznaniu, spotykając się z zainteresowaniem odbiorców oraz stając się źródłem informacji o poziomie rozwoju gospodarczego województwa wielkopolskiego. Wyrażam nadzieję, że równie życzliwie Czytelnicy przyjmą aktualną jego edycję.

Przekroje: województwo, podregiony, powiaty, województwo na tle kraju
Do góry