Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyka miast - Poznań

23.10.2023
Statystyka miast - Poznań
Czytaj dalej

Edukacyjna gra terenowa STAT_ROOMS

17.10.2023
Edukacyjna gra terenowa STAT_ROOMS
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budżety gospodarstw domowych w województwie wielkopolskim w 2022 r.

17.10.2023
W porównaniu z 2021 r. zwiększyły się zarówno dochody, jak i wydatki gospodarstw domowych, przy czym tempo wzrostu wydatków było wyższe niż dochodów. Pomimo wzrostu przeciętnego miesięcznego dochodu rozporządzalnego, sytuacja materialna gospodarstw realnie pogorszyła się, co wynikało z wysokiego poziomu inflacji. Blisko połowa gospodarstw postrzegała swoją sytuację materialną jako przeciętną.
Czytaj dalej

Uroczystość wręczenia medali za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu

16.10.2023
W czwartek, 12 października br. w ramach inauguracji roku akademickiego 2023/2024 na Uniwersytecie Ekonomicznym w Poznaniu, Urząd Statystyczny w Poznaniu otrzymał Medal Honorowy „Za zasługi dla Uniwersytetu Ekonomicznego w Poznaniu".
Czytaj dalej

Statystyczne badania ankietowe - październik 2023

29.09.2023
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim we wrześniu 2023 r.

29.09.2023
We wrześniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność usługową w zakwaterowaniu i gastronomii. Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród podmiotów z sekcji informacja i komunikacja (spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 6,7). Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. Pozytywnie i lepiej niż w poprzednim miesiącu oceniają koniunkturę podmioty zajmujące się handlem detalicznym, a także transportem i gospodarką magazynową. W przypadku handlu detalicznego odnotowano największą poprawę w opiniach wyrażanych przez przedsiębiorców – wzrost wartości wskaźnika o 3,9 w porównaniu z sierpniem br.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - sierpień 2023 r.

28.09.2023
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
1    4  5  6  7  8  9  10  11  12    61
Do góry