Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2020 r.

30.07.2020
W większości badanych obszarów przedsiębiorcy w lipcu br. oceniają koniunkturę mniej pesymistycznie niż w czerwcu br. Największy wzrost ocen w tym zakresie odnotowano w sekcji handel detaliczny. Wyjątkiem jest sekcja zakwaterowanie i gastronomia, gdzie oceny uległy pogorszeniu oraz sekcja informacja i komunikacja, gdzie oceny są podobne jak przed miesiącem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2020 r.

28.07.2020
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2019 r.

27.07.2020
Gospodarstwa rolne zajmowały 1895,8 tys. ha, tj. 63,6% powierzchni geodezyjnej województwa wielkopolskiego, wynoszącej według stanu w dniu 1.01.2019 r. 2982,7 tys. ha. Grunty wielkopolskich gospodarstw stanowiły 11,6% powierzchni gospodarstw rolnych kraju. W użytkowaniu gospodarstw indywidualnych znajdowało się 1669,2 tys. ha, tj. 88,0% powierzchni gospodarstw w województwie.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2019 r.

15.07.2020
W 2019 r. w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania 10467 nowych budynków mieszkalnych, tj. o 631 (o 6,4%) więcej niż przed rokiem. W tej liczbie było 10126 budynków jednorodzinnych (o 613, tj. o 6,4%, więcej niż w 2018 r.) i 341 wielorodzinnych (o 18, tj. o 5,6%, więcej niż przed rokiem).
Czytaj dalej

Od teraz możecie nas śledzić również na Facebooku!

03.07.2020
Od teraz możecie nas śledzić również na Facebooku!
Czytaj dalej

Statystyczne badania ankietowe - lipiec 2020

02.07.2020
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Publikacja Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim w latach 2015–2018

30.06.2020
Publikacja „Sytuacja na rynku pracy w województwie wielkopolskim” ukazująca się w serii Analizy Statystyczne, jest opracowaniem cyklicznym. Tegoroczna edycja jest czwartą z kolei, a analizowany okres obejmuje lata 2015–2018. W bieżącym wydaniu kompleksowy obraz rynku pracy został przedstawiony w czterech zasadniczych ujęciach. Z perspektywy zasobów pracy, pracodawców, kosztów oraz warunków pracy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2019 r.

30.06.2020
W 2019 r. badaniem warunków pracy objęto 8,4 tys. jednostek zatrudniających łącznie 760,9 tys. osób. Spośród tej grupy w warunkach zagrożenia pracowało 66,0 tys. osób (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego), co stanowiło 8,7% zatrudnionych badanej zbiorowości. W 7,0 tys. zakładów nie stwierdzono niekorzystnych warunków pracy.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2020 r.

30.06.2020
W I kwartale br. zbiorowość aktywnych zawodowo obejmowała 1603 tys. osób, tj. o 1,4% mniej niż w analogicznym kwartale ub. roku. Populacja pracujących, licząca 1577 tys. osób, w ciągu roku zwiększyła się o 0,2%. Biernych zawodowo było 1194 tys., tj. o 2,0% więcej niż przed rokiem. Liczba bezrobotnych wyniosła 27 tys., czyli o 47,1% mniej niż w I kwartale ub. roku.
Czytaj dalej
1    34  35  36  37  38  39  40  41  42    60
Do góry