Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Konkurs na najlepszą pracę doktorską oraz magisterską z zakresu statystyki obronioną w roku akademickim 2015/2016

11.08.2017
Celem Konkursu jest wyłonienie najlepszej pracy magisterskiej oraz najlepszej pracy doktorskiej z zakresu statystyki oraz popularyzacja wiedzy o statystyce i jej zasobach informacyjnych. Organizatorem Konkursu jest Prezes Głównego Urzędu Statystycznego.
Czytaj dalej

Statystyczne badania ankietowe - sierpień 2017

01.08.2017
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Edukacja i wychowanie w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2016/2017

31.07.2017
System edukacji w Polsce funkcjonuje zgodnie z ustawą z dnia 7 IX 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi zmianami) oraz ustawą z dnia 27 VII 2005 r. – Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. Nr 164, poz. 1365) z późniejszymi zmianami.
Czytaj dalej

Publikacja Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2016 r.

31.07.2017
Publikacja Rolnictwo w województwie wielkopolskim jest opracowaniem cyklicznym. Tegoroczna edycja opracowania daje kompleksowy opis rolnictwa w województwie wielkopolskim w roku 2016. Zestawienie aktualnych wyników z danymi z lat poprzednich umożliwia obserwację kierunku zachodzących zmian i stopnia osiągniętego rozwoju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w lipcu 2017 r.

31.07.2017
Ogólny klimat koniunktury we wszystkich badanych obszarach działalności w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie, choć ostrożniej niż przed miesiącem, z wyjątkiem firm z sekcji budownictwo oraz transport i gospodarka magazynowa, które formułują oceny zbliżone do zgłaszanych przed miesiącem.
Czytaj dalej

Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2016 r.

31.07.2017
Publikacja Ludność, ruch naturalny i migracje w województwie wielkopolskim w 2016 r. jest cyklicznym opracowaniem poświęconym bieżącej sytuacji demograficznej województwa wielkopolskiego. W zakresie konstrukcji oraz formy prezentacji tegoroczne wydanie nawiązuje do poprzedniej edycji.
Czytaj dalej

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - czerwiec 2017 r.

28.07.2017
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej

Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2016 r.

10.07.2017
W roku 2016 w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania 12038 budynków, tj. o 189 (o 1,5%) mniej niż przed rokiem. W tej liczbie było 9137 budynków o charakterze mieszkalnym (o 193, tj. o 2,2% więcej niż w 2015 r.) i 2901 budynków niemieszkalnych (o 382, tj. o 11,6% mniej niż przed rokiem).
Czytaj dalej
1    69  70  71  72  73  74  75  76  77    79
Do góry