Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyczne badania ankietowe - maj 2017

28.04.2017
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2016 r.

28.04.2017
Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z-05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej. Badanie ma charakter reprezentacyjny i przeprowadzane jest z częstotliwością kwartalną.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2017 r.

28.04.2017
Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie i lepiej niż przed miesiącem przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą w zakresie większości prezentowanych obszarów (handlu detalicznego, zakwaterowania i gastronomii, handlu hurtowego, informacji i komunikacji oraz budownictwa). W przypadku sekcji przetwórstwo przemysłowe opinie w zakresie koniunktury są optymistyczne, zbliżone do sygnalizowanych w marcu. W sekcji transport i gospodarka magazynowa oceny dotyczące ogólnego klimatu koniunktury są również korzystne, ale nieco ostrożniejsze od zgłaszanych przed miesiącem.
Czytaj dalej

Dni Otwarte Funduszy Europejskich

21.04.2017
Dni Otwarte Funduszy Europejskich
Czytaj dalej

Konsultacje społeczne dotyczące powszechnego spisu rolnego 2020

06.04.2017
W 2020 roku odbędzie się kolejna edycja powszechnego spisu rolnego, zgodnie z kalendarzem badań Eurostatu oraz wytycznymi FAO.
Czytaj dalej

Uczestnictwo mieszkańców Polski (rezydentów) w podróżach 01-20.04.2017 r.

31.03.2017
Celem tego badania jest zebranie danych o krajowych i zagranicznych wyjazdach członków gospodarstw domowych w I kwartale 2017 roku. Badanie dostarczy kompleksowej wiedzy o skali uczestnictwa mieszkańców Polski w podróżach, rodzajach wykorzystywanych usług turystycznych, poziomie wydatków związanych z podróżami.
Czytaj dalej

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2016 r. (dane wstępne)

31.03.2017
Według wstępnych danych, w grudniu 2016 r. pogłowie bydła w województwie wielkopolskim liczyło 998,1 tys. sztuk i było o 86,1 tys. sztuk (o 9,4%) większe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2016 r. – większe o 1,5 tys. sztuk (o 0,1%). Natomiast pogłowie krów, w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., zwiększyło się o 16,8 tys. sztuk (o 6,4%) i liczyło 277,8 tys. sztuk, ale w stosunku do stanu w czerwcu 2016 r. było mniejsze o 4,9 tys. sztuk (o 1,7%).
Czytaj dalej
1    71  72  73  74  75  76  77  78  79    79
Do góry