Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyczne badania ankietowe - kwiecień 2018

05.04.2018
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Publikacja Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2017 r.

30.03.2018
Najnowsza edycja publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim zawiera informacje o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, według stanu w końcu 2017 r. Dla ukazania dynamiki zachodzących zmian oraz śledzenia rysujących się tendencji rozwojowych, bieżące dane zestawiono z wynikami dla roku poprzedniego, a w tablicy przeglądowej zastosowano ujęcie retrospektywne sięgające roku 2005.
Czytaj dalej

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2017 r.

30.03.2018
W IV kwartale 2017 r. w województwie wielkopolskim zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 1604 tys. osób, tj. o 1,4% mniej niż w analogicznym kwartale 2016 r. Zbiorowość pracujących, licząca 1549 tys. osób, w ciągu roku zmniejszyła się o 0,1%. Biernych zawodowo było 1202 tys., co w skali roku oznacza wzrost o 1,6%, a liczba bezrobotnych wynosiła 56 tys., czyli o 25,3% mniej niż w IV kwartale 2016 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2017 r.

29.03.2018
W grudniu 2017 r. w województwie wielkopolskim odnotowano wzrost pogłowia świń – o 7,7%, a spadek liczebności stada bydła – o 0,4% w porównaniu z analogicznym okresem poprzedniego roku. Zwiększenie liczebności stada świń wiązało się ze wzrostem pogłowia w większości grup, tj. świń na ubój (tuczników) – o 13,0%, warchlaków – o 9,6% oraz świń na chów o wadze 50 kg i więcej – o 5,4%. Spadek wystąpił tylko w grupie prosiąt o wadze do 20 kg – o 2,1%. Zmniejszenie liczebności stada bydła wynikało ze spadku pogłowia cieląt – o 0,2% oraz młodego bydła w wieku 1-2 lat – o 2,9%. Pogłowie bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej zwiększyło się w tym czasie o 2,2%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2017 r.

28.03.2018
Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy w województwie wielkopolskim w końcu grudnia 2017 r. stanowili 3,7% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, tj. najmniej w kraju. Wiekszość bezrobotnych nie miała prawa do zasiłku, a do ewidencji najczęściej trafiały osoby, które jako bezrobotne rejestrowały się po raz kolejny.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2018 r.

28.03.2018
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
1    66  67  68  69  70  71  72  73  74    83
Do góry