Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyczne badania ankietowe - styczeń 2018

18.01.2018
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Olimpiada Statystyczna – II edycja

11.01.2018
Etap centralny II edycji Olimpiady Statystycznej (28.02.2018 r.). Zawody okręgowe II edycji Olimpiady Statystycznej (09.01.2018 r.).
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Województwa Wielkopolskiego 2017

29.12.2017
Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowsze wydanie Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego – jednej z najważniejszych pozycji corocznego planu wydawniczego, dostarczającej informacji o sytuacji społeczno-gospodarczej regionu. W tegorocznej edycji zawarto liczbowe podsumowanie zmian gospodarczych i przeobrażeń społecznych odnotowanych w roku 2016. Dla ukazania dynamiki zachodzących zmian oraz śledzenia rysujących się tendencji rozwojowych, bieżące dane zestawiono z wynikami dla lat poprzednich.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - listopad 2017 r.

29.12.2017
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej

Publikacja Rocznik Statystyczny Poznania 2017

29.12.2017
Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą edycję Rocznika Statystycznego Poznania. Niniejsza publikacja, od roku 1999 ukazująca się w cyklu dwuletnim, stanowi kontynuację roczników, których wydawanie w Poznaniu zapoczątkowano w 1921 roku. Opracowanie prezentuje bogaty zestaw informacji opisujących zachodzące w mieście zjawiska społeczne, demograficzne i gospodarcze, umożliwiających stworzenie aktualnego liczbowego portretu stolicy województwa wielkopolskiego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w grudniu 2017 r.

29.12.2017
Ogólny klimat koniunktury w większości prezentowanych obszarów działalności w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne i lepsze niż przed miesiącem opinie formułują firmy z sekcji informacja i komunikacja. Korzystne oceny w zakresie koniunktury gospodarczej zgłaszają także prowadzący działalność gospodarczą w zakresie handlu detalicznego i hurtowego oraz podmioty z sekcji transport i gospodarka magazynowa i przetwórstwo przemysłowe. Nieznacznie negatywnie koniunkturę oceniają jednostki z sekcji budownictwo oraz zakwaterowanie i gastronomia.
Czytaj dalej

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w III kwartale 2017 r.

29.12.2017
W III kwartale br. w województwie wielkopolskim zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 1676 tys. osób, tj. o 2,7% więcej niż w analogicznym kwartale ub. roku. Zbiorowość pracujących, licząca 1623 tys. osób, w odniesieniu do III kwartału ub. roku zwiększyła się o 4,0%. Biernych zawodowo było 1129 tys., co w skali roku oznacza spadek o 4,1%, a liczba bezrobotnych wynosiła 53 tys., czyli o 25,4% mniej niż w III kwartale ub. roku.
Czytaj dalej

Publikacja Województwo Wielkopolskie 2017. Podregiony, Powiaty, Gminy

28.12.2017
Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu najnowszą – osiemnastą – edycję publikacji Województwo Wielkopolskie. Podregiony – Powiaty – Gminy, która stanowi dopełnienie i rozwinięcie ukazującego się równolegle Rocznika Statystycznego Województwa Wielkopolskiego. Na obraz aktualnej sytuacji społeczno-gospodarczej regionu składają się liczbowe charakterystyki jednostek podziału terytorialnego tworzących administracyjny kształt województwa wielkopolskiego. W bieżącym wydaniu statystyczny opis wielkopolskich gmin, powiatów i podregionów dotyczy roku 2016.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Stan i ochrona środowiska w województwie wielkopolskim w 2016 r.

22.12.2017
Stan geodezyjny i kierunki wykorzystania gruntów, zanieczyszczenie powietrza, gospodarka wodno-ściekowa, odpady przemysłowe i komunalne, ochrona przyrody, nakłady na środki trwałe służące ochronie środowiska.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2015 r.

21.12.2017
W roku 2015 wartość produktu krajowego brutto (PKB) wytworzonego w Polsce w 2015 r. wyniosła 1799392 mln zł w cenach bieżących i w porównaniu z poprzednim rokiem zwiększyła się o 4,6%, a licząc w cenach stałych – o 3,8%. W województwie wielkopolskim wartość PKB kształtowała się na poziomie 176442 mln zł, co w stosunku do 2014 r. oznacza wzrost o 6,0% w cenach bieżących i o 4,9% w cenach stałych.
Czytaj dalej
1    64  65  66  67  68  69  70  71  72    79
Do góry