Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyka mnie dotyka - II etap konkursu

10.04.2019
Statystyka mnie dotyka - II etap konkursu
Czytaj dalej

Statystyczne badania ankietowe - kwiecień 2019

01.04.2019
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2018 r.

29.03.2019
Bezrobotni zarejestrowani w powiatowych urzędach pracy w województwie wielkopolskim w końcu grudnia 2018 r. stanowili 3,1% cywilnej ludności aktywnej zawodowo, czyli najmniej w kraju. Wiekszość bezrobotnych nie miała prawa do zasiłku, a do ewidencji najczęściej trafiały osoby, które jako bezrobotne rejestrowały się po raz kolejny.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2019 r.

29.03.2019
Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności w marcu oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2018 r.

29.03.2019
Według wstępnych danych w grudniu 2018 r. w województwie wielkopolskim odnotowano spadek w skali roku pogłowia świń o 7,1%, natomiast liczebność stada bydła wzrosła o 3,2%. Ograniczenie liczebności stada świń wiązało się ze spadkiem pogłowia większości grup produkcyjno-użytkowych, tj. prosiąt o 15,6%, warchlaków o 9,9% i świń na chów o 16,0%. Zwiększyło się jedynie pogłowie świń na ubój (tuczników) o 1,3%. Wzrost liczebności stada bydła wynikał ze zwiększenia pogłowia młodego bydła w wieku 1–2 lat o 5,4%, bydła dorosłego w wieku 2 lat i więcej o 4,4%, a spadek liczebności odnotowano tylko w grupie cieląt w wieku poniżej 1 roku o 0,6%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2018 r.

29.03.2019
Ludność aktywna zawodowo w IV kwartale 2018 r. stanowiła 58,7% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z III kwartałem 2018 r. wskaźnik ten zmniejszył się o 1,2 p.proc., natomiast w odniesieniu do IV kwartału 2017 r. zwiększył się o 1,5 p.proc.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2019 r.

28.03.2019
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej

Dzień Statystyki Polskiej (9 marca 2019 r.)

09.03.2019
Dzień Statystyki Polskiej (9 marca 2019 r.)
Czytaj dalej

Publikacja Poznań - biuletyn statystyczny (IV kwartał 2018)

08.03.2019
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1    61  62  63  64  65  66  67  68  69    90
Do góry