Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja 100 lat Niepodległości - Poznań 1918-2018

18.07.2018
Wybrane dane statystyczne dotyczące Poznania w 1918 r. w zestawieniu z danymi współczesnymi.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Rolnictwo w województwie wielkopolskim w 2017 r.

18.07.2018
W ogólnej powierzchni województwa wielkopolskiego wynoszącej 2982,7 tys. ha gospodarstwa rolne zajmowały 1925,0 tys. ha, tj. 64,5%. Na przestrzeni roku odnotowano wzrost powierzchni gospodarstw rolnych na poziomie 5,5%. W gospodarstwach indywidualnych użytkowano 1684,7 tys. ha, tj. 87,5% ogólnej powierzchni gospodarstw rolnych. Na użytki rolne przypadało 92,0% powierzchni gospodarstw i w większości, tj. w 99,5% były to użytki w dobrej kulturze rolnej.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Budownictwo mieszkaniowe w województwie wielkopolskim w 2017 r.

10.07.2018
W 2017 r. w województwie wielkopolskim oddano do użytkowania 12507 budynków, tj. o 469 (o 3,9%) więcej niż przed rokiem. W tej liczbie było 9475 budynków o charakterze mieszkalnym (o 338, tj. o 3,7% więcej niż w 2016 r.) i 3032 budynki niemieszkalne (o 131, tj. o 4,5% więcej niż przed rokiem).
Czytaj dalej

Statystyczne badania ankietowe - lipiec 2018

04.07.2018
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2017 r.

29.06.2018
W 2017 r. badaniem warunków pracy objęto 9,0 tys. jednostek zatrudniających łącznie 735,8 tys. osób. Spośród tej grupy w warunkach zagrożenia pracowało 65,4 tys. osób (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego), co stanowiło 8,9% zatrudnionych badanej zbiorowości.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2018 r.

29.06.2018
Ogólny klimat koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach działalności oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują jednostki z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2018 r.

29.06.2018
Ludność aktywna zawodowo w I kwartale br. stanowiła 57,1% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z IV kwartałem ub. roku wskaźnik ten obniżył się o 0,1 p.proc., a w odniesieniu do I kwartału ub. roku – o 1,6 p.proc.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2018 r.

28.06.2018
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
1    58  59  60  61  62  63  64  65  66    79
Do góry