Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Statystyczne badania ankietowe - lipiec 2019

28.06.2019
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Publikacja Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT)

28.06.2019
Zintegrowane Inwestycje Terytorialne (ZIT) to narzędzie, za pomocą którego realizowane są strategie terytorialne dotyczące zintegrowanych działań służących zrównoważonemu rozwojowi miast i otaczających je obszarów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2018 r.

28.06.2019
W 2018 r. badaniem warunków pracy objęto 8,8 tys. jednostek zatrudniających łącznie 751,0 tys. osób. Spośród tej grupy w warunkach zagrożenia pracowało 66,4 tys. osób (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego), co stanowiło 8,8% zatrudnionych badanej zbiorowości.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2019 r.

28.06.2019
Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności oceniają w czerwcu koniunkturę korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie, lepsze od sygnalizowanych przed miesiącem, formułują podmioty należące do sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2019 r.

28.06.2019
Ludność aktywna zawodowo w I kwartale br. stanowiła 58,1% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z IV kwartałem ub. roku wskaźnik ten zmniejszył się o 0,6 p.proc., natomiast w odniesieniu do I kwartału ub. roku zwiększył się o 1,0 p.proc.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2018 r.

28.06.2019
W 2018 r. w województwie wielkopolskim zdecydowana większość przedsiębiorstw miała dostęp do Internetu szerokopasmowego. Najczęściej były użytkowane połączenia internetowe o prędkości przynajmniej 100 Mbit/s.
Czytaj dalej

Publikacja Historia spisów ludności na obszarze Wielkopolski

27.06.2019
Folder Historia spisów ludności na obszarze Wielkopolski to statystyczny szkic regionu prezentujący go w odsłonach kolejnych spisów powszechnych. Publikację przygotowano z okazji 230 rocznicy pierwszego spisu ludności Rzeczypospolitej, przeprowadzonego w oparciu o ustawę uchwaloną przez Sejm Czteroletni w 1789 r.
Czytaj dalej

Wielka Zbiórka Książek 2019

24.06.2019
Wielka Zbiórka Książek 2019
Czytaj dalej

Użyteczność wyników badania dojazdów do pracy dla samorządów województwa wielkopolskiego

24.06.2019
Użyteczność wyników badania dojazdów do pracy dla samorządów województwa wielkopolskiego
Czytaj dalej
1    55  56  57  58  59  60  61  62  63    88
Do góry