Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2017 r.

29.06.2018
W 2017 r. badaniem warunków pracy objęto 9,0 tys. jednostek zatrudniających łącznie 735,8 tys. osób. Spośród tej grupy w warunkach zagrożenia pracowało 65,4 tys. osób (liczonych jeden raz w grupie czynnika przeważającego), co stanowiło 8,9% zatrudnionych badanej zbiorowości.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w czerwcu 2018 r.

29.06.2018
Ogólny klimat koniunktury we wszystkich prezentowanych obszarach działalności oceniany jest korzystnie. Najbardziej optymistyczne opinie formułują jednostki z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w I kwartale 2018 r.

29.06.2018
Ludność aktywna zawodowo w I kwartale br. stanowiła 57,1% ludności w wieku 15 lat i więcej. W porównaniu z IV kwartałem ub. roku wskaźnik ten obniżył się o 0,1 p.proc., a w odniesieniu do I kwartału ub. roku – o 1,6 p.proc.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - maj 2018 r.

28.06.2018
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej

Publikacja Poznań w 2017 r.

19.06.2018
Ulotka promocyjna
Czytaj dalej

Publikacja Atlas statystyczny województwa wielkopolskiego

13.06.2018
Rok 2018 jest czasem wyjątkowych jubileuszy, które w dziejach kraju wiążą się ze 100-leciem odzyskania niepodległości, w losach regionu – z setną rocznicą powstania wielkopolskiego, zaś w historii polskiej statystyki oznaczają 100. rocznicę utworzenia Głównego Urzędu Statystycznego. Włączając się w obchody tych wydarzeń, Urząd Statystyczny w Poznaniu przygotował „Atlas statystyczny województwa wielkopolskiego”, obszerne opracowanie graficzne ilustrujące przemiany społeczne i procesy kształtujące rozwój gospodarczy województwa. Aspekty społeczno-gospodarcze i środowiskowe ujęte w publikacji stanowią bardzo istotny element polityki spójności.
Czytaj dalej

Publikacja Poznań - biuletyn statystyczny (I kwartał 2018)

06.06.2018
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Statystyczne badania ankietowe - czerwiec 2018

05.06.2018
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej
1    53  54  55  56  57  58  59  60  61    73
Do góry