Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2022/2023

14.12.2023
W roku szkolnym 2022/23 w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych oraz szkołach dla dorosłych w województwie wielkopolskim uczyło się łącznie 505,7 tys. osób, tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem. Liczba osób studiujących na wielkopolskich uczelniach (łącznie z filiami) w ciągu roku zmniejszyła się o 0,2%, przy czym w grupie cudzoziemców odnotowano wzrost o 23,3%.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny Poznania (3 kwartał 2023)

06.12.2023
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Statystyczne badania ankietowe - grudzień 2023

01.12.2023
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w listopadzie 2023 r.

30.11.2023
W listopadzie br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Najgorsze nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność usługową w zakwaterowaniu i gastronomii. W tej sekcji zaobserwowano także największe pogorszenie opinii – spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 12,6 w porównaniu z październikiem br. Negatywnie, choć podobnie, jak w poprzednim miesiącu oceniają koniunkturę także podmioty zajmujące się przetwórstwem przemysłowym, budownictwem oraz handlem hurtowym. Największą poprawę opinii odnośnie sytuacji gospodarczej zanotowano wśród przedsiębiorców z działu handel detaliczny – wzrost wartości tego wskaźnika o 3,2 w skali miesiąca. Wśród tych jednostek oceny koniunktury są optymistyczne. W tym miesiącu pozytywnie oceniają koniunkturę także podmioty zajmujące się transportem i gospodarką magazynową, a także informacją i komunikacją.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Wypadki przy pracy w województwie wielkopolskim w 2022 r.

30.11.2023
W 2022 r. w województwie wielkopolskim zgłoszono 7,8 tys. osób poszkodowanych w wypadkach przy pracy, tj. o 2,4% więcej niż w 2021 r. Zmalała liczba poszkodowanych przypadająca na 1000 pracujących (z 5,45 do 5,20). Mniejsze też były szacunkowe straty materialne spowodowane wypadkami przy pracy. Nie zmieniła się liczba dni niezdolności do pracy przypadająca na jednego poszkodowanego.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego - 3 kwartał 2023

29.11.2023
Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - październik 2023 r.

29.11.2023
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
1    6  7  8  9  10  11  12  13  14    26
Do góry