Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Wykorzystanie technologii informacyjno-komunikacyjnych w przedsiębiorstwach w województwie wielkopolskim w 2022 r.

18.05.2023
Dostęp do łączy szerokopasmowych deklarowało 97,8% przedsiębiorstw. Udział podmiotów wyposażających swoich pracowników w urządzenia przenośne umożliwiające mobilny dostęp do Internetu wyniósł 91,5%. Blisko dwie trzecie jednostek zapewniało pracownikom zdalny dostęp do zasobów, a ponad jedna trzecia przeprowadzała spotkania z wykorzystaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych za pośrednictwem Internetu.
Czytaj dalej

Statystyczne badania ankietowe - maj 2023

02.05.2023
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - marzec 2023 r.

02.05.2023
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2023

28.04.2023
Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu kolejną edycję „Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego”, zawierającego obszerny zestaw informacji statystycznych charakteryzujących poziom i tendencje rozwoju województwa.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2023 r.

28.04.2023
W kwietniu br. jedynie podmioty prowadzące działalność w handlu detalicznym oraz informacji i komunikacji oceniają koniunkturę pozytywnie i na poziomie odpowiednio wyższym lub zbliżonym do tego sprzed miesiąca. W pozostałych badanych obszarach przedsiębiorcy formułują niekorzystne opinie na temat sytuacji gospodarczej, ale w większości lepsze niż w marcu br. Poprawa nastrojów odnośnie sytuacji przedsiębiorstw jest najbardziej widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki w sekcji budownictwo – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 6,1. W handlu hurtowym wartość tego wskaźnika jest zbliżona do odpowiedniej z marca br., natomiast w sekcji transport i gospodarka magazynowa odnotowano spadek tego wskaźnika, o 3,1 wobec wartości prezentowanej w poprzednim miesiącu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2022 r.

27.04.2023
W 2022 r. łączna liczba wystawionych dokumentów dopuszczających cudzoziemców do rynku pracy w województwie wielkopolskim wyniosła 221,4 tys., tj. o 15,6% mniej niż przed rokiem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2022 r.

27.04.2023
Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z-05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej. Badanie ma charakter reprezentacyjny i przeprowadzane jest z częstotliwością kwartalną.
Czytaj dalej

Statystyczne badania ankietowe - kwiecień 2023

01.04.2023
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej
1    9  10  11  12  13  14  15  16  17    26
Do góry