Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Rocznik Statystyczny Poznania 2023

28.12.2023
Bieżąca edycja publikacji, ukazującej się w cyklu dwuletnim, dotyczy lat 2021 i 2022, tj. lat wpisujących się w okres trwania, szczytu i schyłku pandemii COVID-19. Dla pokazania wpływu jaki wywarła ona na sytuację społeczną i gospodarczą miasta ujęcie retrospektywne w tablicach dziedzinowych rozszerzono o poprzednie dwa lata, z których 2019 był rokiem jeszcze przed-pandemicznym.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 3 kwartale 2023 r. – wyniki wstępne

28.12.2023
Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 3 kwartale 2023 r. wielkopolskie znajdowało się wśród województw o najwyższych wartościach wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie wyższym od notowanego w kraju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Produkt krajowy brutto w województwie wielkopolskim w 2021 r.

21.12.2023
W 2021 r. wartość produktu krajowego brutto wygenerowanego w województwie wielkopolskim wyniosła 259958 mln zł i – licząc w cenach stałych – w stosunku do poprzedniego roku zwiększyła się o 6,6%. Wielkopolskie, z udziałem 9,9%, należy do grupy województw wnoszących największy wkład w tworzenie krajowej wartości PKB.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Dojazdy uczniów do szkół podstawowych i ponadpodstawowych w roku szkolnym 2022/2023

14.12.2023
W roku szkolnym 2022/2023 do szkół podstawowych i ponadpodstawowych dla dzieci i młodzieży w Polsce dojeżdżało 958 631 uczniów. Dojeżdżający stanowili 20,0% ogółu uczniów (6,1% uczniów szkół podstawowych oraz 46,0% uczniów szkół ponadpodstawowych).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Edukacja w województwie wielkopolskim w roku szkolnym 2022/2023

14.12.2023
W roku szkolnym 2022/23 w szkołach podstawowych, ponadpodstawowych i policealnych oraz szkołach dla dorosłych w województwie wielkopolskim uczyło się łącznie 505,7 tys. osób, tj. o 3,3% więcej niż przed rokiem. Liczba osób studiujących na wielkopolskich uczelniach (łącznie z filiami) w ciągu roku zmniejszyła się o 0,2%, przy czym w grupie cudzoziemców odnotowano wzrost o 23,3%.
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny Poznania (3 kwartał 2023)

06.12.2023
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej

Statystyczne badania ankietowe - grudzień 2023

01.12.2023
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej
1    2  3  4  5  6  7  8  9  10    26
Do góry