News

View QR Code A A A save as pdf print

European Conference on Quality in Official Statistics (Q2018)

European Conference on Quality in Official Statistics (Q2018)
more

Publication Statistical Bulletin of Wielkopolskie Voivodship - (IV quarter 2017)

01.03.2018
The publication includes major information concerning socio-economic situation in voivodship.
more

Publication Living conditions of the population in Wielkopolskie Voivodship in 2016

28.02.2018
Publikacja Warunki życia ludności w województwie wielkopolskim jest opracowaniem cyklicznym przedstawiającym kształtowanie się wybranych zmiennych charakteryzujących różne obszary mające wpływ na poziom i jakość życia społeczeństwa. Zestawiono tu m.in. informacje z zakresu demografii, ochrony środowiska, rynku pracy, budżetów gospodarstw domowych, cen, budownictwa mieszkaniowego, edukacji, ochrony zdrowia i pomocy społecznej, kultury czy bezpieczeństwa publicznego. Dane uporządkowane tematycznie uzupełniono o kategorie makroekonomiczne z zakresu rachunków regionalnych, takie jak produkt krajowy brutto czy nominalne dochody gospodarstw domowych, które obrazują poziom rozwoju gospodarczego województwa. Wyniki dla województwa wielkopolskiego przedstawiono w ujęciu strukturalnym, ukazując zróżnicowanie wielkopolskich powiatów, ale także w odniesieniu do informacji ogólnopolskich oraz na tle innych województw. Ilustrację relacji międzywojewódzkich zaprezentowano na wykresach.
more

Publication Statistical Yearbook of Wielkopolskie Voivodship 2017

29.12.2017
The Statistical Office in Poznań presents the latest edition of the Statistical Yearbook of Wielkopolskie Voivodship, which is one of the most important titles in its annual publication schedule, providing information about the socio-economic situation of the region. The current edition contains a quantitative summary of economic changes and social developments observed in 2016. To highlight the dynamics of changes and track trends, the current statistics are compared with those for the previous years.
more

Publication The Statistical Yearbook of Poznan City 2017

29.12.2017
The Statistical Office in Poznań presents the latest edition of the Statistical Yearbook of Poznań. The yearbook, published in a two-year cycle since 1999, continues the tradition of yearbooks started in Poznań in 1921. The current edition provides a wide range of information describing social, demographic and economic phenomena occurring in the city, which makes up a statistical portrait of the capital of Wielkopolskie Voivodship.
more

Publication Wielkopolskie Voivodship 2017. Subregions – Powiats – Gminas

28.12.2017
The Statistical Office in Poznań presents the latest edition of the publication entitled Wielkopolskie Voivodship. Subregions – Powiats – Gminas, which supplements and expands on the Statistical Yearbook of Wielkopolskie Voivodship, which is published in parallel. The current socio-economic situation of the region is reflected by quantitative characteristics of territorial units that make up the administrative structure of the voivodship. The current edition contains statistics about gminas and powiats of Wielkopolskie Voivodship for 2016.
more
1  2  3  4  5  6  7  8  9    15
up