Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Turystyka w województwie wielkopolskim w latach 2010–2013

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
Data publikacji: 27.08.2014

Niniejsza publikacja, przygotowana w serii wydawniczej Informacje i opracowania statystyczne, prezentuje podstawowe dane dotyczące infrastruktury turystycznej w województwie wielkopolskim oraz jej wykorzystania w latach 2010–2013. Podobne opracowanie obejmowało lata 2002–2005, jednak ze względu na zmiany w metodologii oraz zakresie prezentowania wyników, tegorocznej edycji nie można traktować jako prostej kontynuacji tamtego wydania.

Wcześniej charakterystyka bazy noclegowej dotyczyła wyłącznie obiektów zbiorowego zakwaterowania. W ramach przystosowania do wymogów nowego prawodawstwa Unii Europejskiej w dziedzinie statystyki turystyki, w obszarze zainteresowań znalazły się również pokoje gościnne i kwatery agroturystyczne, czyli obiekty indywidualnego zakwaterowania. Od roku 2010 obiekty te zostały objęte sprawozdawczością miesięczną.

W niniejszej publikacji, charakteryzującej rozwój turystyki w latach 2010–2013, po raz pierwszy podjęto próbę opisu całej (zbiorowej i indywidualnej) turystycznej bazy noclegowej jaka jest dostępna w województwie wielkopolskim, oceniając stan infrastruktury, możliwości i stopień jej wykorzystania, a także poziom zainteresowania turystów, w tym zagranicznych. W analizie przestrzennego zróżnicowania potencjału turystycznego wykorzystano wskaźniki natężenia charakteryzujące stopień zagospodarowania turystycznego oraz intensywność ruchu turystycznego. W opracowaniu zamieszczono również informacje dotyczące szlaków turystycznych i turystyki kwalifikowanej pochodzące z Polskiego Towarzystwa Turystyczno-Krajoznawczego.

Publikacja składa się z uwag ogólnych i metodycznych oraz części opisowej i tabelarycznej. W uwagach przedstawiono podstawowe pojęcia, definicje oraz metodologię badania. Syntezę opisującą wyniki badań uzupełniono ilustracją graficzną. W tablicach zebrane dane zaprezentowano w układzie podregionów, powiatów i gmin, niektóre informacje ukazując na tle kraju oraz pozostałych województw.

Do góry