Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
21
sier

Warunki pracy w województwie wielkopolskim w 2022 r.

W 2022 r. liczba osób pracujących w warunkach zagrożenia w przeliczeniu na 1000 zatrudnionych w zakładach objętych badaniem wyniosła 73,1 wobec 76,3 przed rokiem. Zlikwidowano lub ograniczono działanie czynników szkodliwych wobec 39,8 tys. osób (liczonych tyle razy na ile czynników byli narażeni), a wobec 19,3 tys. zagrożenia ujawniono lub stwierdzono fakt ich powstania.
Czytaj dalej
29
sier

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - lipiec 2023 r.

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej
29
sier

Biuletyn statystyczny województwa wielkopolskiego - 2 kwartał 2023

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa, m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
30
sier

Działalność instytucji kultury w województwie wielkopolskim w 2022 r.

Po okresie pandemicznych ograniczeń, w 2022 r. podmioty prowadzące działalność w obszarze kultury odnotowały wyraźną poprawę sytuacji. Uwidoczniło się to m.in. we wzroście wartości wskaźników opisujących funkcjonowanie tych instytucji. W województwie wielkopolskim odbyło się znacznie więcej imprez niż w poprzednim roku. Zwiększyła się też frekwencja na przedstawieniach, wystawach, seansach. Wysoką pozycję w rankingu województw utrzymał wskaźnik obrazujący poziom czytelnictwa w regionie.
Czytaj dalej
31
sier

Województwo wielkopolskie w liczbach 2023

Folder prezentuje podstawowe dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa wielkopolskiego. Zawarto w nim dane dotyczące m.in.: ochrony środowiska, demografii, rynku pracy, wynagrodzeń, gospodarstw domowych, cen, mieszkań, finansów publicznych, kultury, zdrowia, przemysłu i budownictwa, rolnictwa, podmiotów gospodarki narodowej oraz bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
31
sier

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w sierpniu 2023 r.

W sierpniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są negatywne. Największe pogorszenie ocen zanotowano wśród podmiotów prowadzących działalność w zakwaterowaniu i gastronomii (spadek wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w skali miesiąca o 6,9). Największą poprawę ocen zaobserwowano w opiniach wyrażanych przez przedsiębiorców z sekcji transport i gospodarka magazynowa – wzrost wartości tego wskaźnika o 6,4 w porównaniu z lipcem br. Pozytywnie, choć gorzej niż w ubiegłym miesiącu, oceniają koniunkturę jedynie jednostki zajmujące się handlem detalicznym, a także informacją i komunikacją.
Czytaj dalej
Do góry