Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Kalendarium

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj
1
marz

Biuletyn Statystyczny Województwa Wielkopolskiego (IV kwartał 2016 r.)

Podstawowe wskaźniki charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą województwa m.in. z zakresu rynku pracy i wynagrodzeń, cen, finansów przedsiębiorstw, rolnictwa, przemysłu, budownictwa i handlu.
Czytaj dalej
9
marz

Dzień Statystyki Polskiej 2017

Dzień Statystyki Polskiej ustanowiony został w 2008 r. w rocznicę pierwszego spisu powszechnego, uchwalonego 9 marca 1789 r. W roku bieżącym obchodzony będzie po raz ósmy. Pomysł ustanowienia takiego święta zrodził się podczas obchodów jubileuszu 90-lecia powstania GUS. Obchody Dnia Statystyki Polskiej mają na celu promocję i popularyzację statystyki jako nauki oraz statystyki publicznej. Są również okazją do informowania opinii publicznej o wynikach naukowych badań statystycznych oraz o rozwoju wiedzy statystycznej w możliwie najszerszym zakresie.
Czytaj dalej
13
marz

Biuletyn Statystyczny - Poznań (IV kwartał 2016)

Biuletyn Statystyczny Poznania zawiera m.in. dane dotyczące: - efektów działalności gospodarczej przedsiębiorstw, - finansów przedsiębiorstw, - sytuacji na rynku pracy, - wynagrodzeń, - budownictwa mieszkaniowego.
Czytaj dalej
28
marz

Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2017 r.

Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych map i kartogramów.
Czytaj dalej
31
marz

Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2017 r.

Ogólny klimat koniunktury w przedsiębiorstwach z siedzibą w województwie wielkopolskim oceniany jest korzystnie przez prowadzących działalność gospodarczą w zakresie większości prezentowanych rodzajów działalności (handlu detalicznego, przetwórstwa przemysłowego, zakwaterowania i gastronomii, transportu i gospodarki magazynowej, informacji i komunikacji oraz handlu hurtowego). Negatywne opinie dotyczące ogólnego klimatu koniunktury, podobnie jak w poprzednim miesiącu, formułują tylko przedsiębiorstwa budowlane. W porównaniu z lutym mniej optymistyczne oceny koniunktury gospodarczej są zgłaszane w sekcji zakwaterowanie i gastronomia, transport i gospodarka magazynowa oraz przez prowadzących działalność gospodarczą w zakresie handlu hurtowego.
Czytaj dalej
31
marz

Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w IV kwartale 2016 r.

W IV kwartale 2016 r. w województwie wielkopolskim zbiorowość aktywnych zawodowo liczyła 1626 tys. osób, tj. o 22,5% więcej niż w analogicznym kwartale 2015 r. Zbiorowość pracujących, licząca 1551 tys. osób, w odniesieniu do IV kwartału 2015 r. zwiększyła się o 23,0%. Biernych zawodowo było 1183 tys., co w skali roku oznacza wzrost o 21,7%, a liczba bezrobotnych wynosiła 75 tys., czyli o 15,4% więcej niż w IV kwartale 2015 r.
Czytaj dalej
31
marz

Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim, 2016 r.

Tegoroczna edycja publikacji Zmiany strukturalne grup podmiotów gospodarki narodowej w rejestrze REGON w województwie wielkopolskim zawiera informacje o liczbie i strukturze podmiotów gospodarki narodowej wpisanych do rejestru REGON, według stanu w końcu 2016 r. Dane bieżące zestawiono z wynikami z poprzedniego roku, a w tablicy przeglądowej zastosowano ujęcie retrospektywne sięgające roku 2005.
Czytaj dalej
31
marz

Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2016 r. (dane wstępne)

Według wstępnych danych, w grudniu 2016 r. pogłowie bydła w województwie wielkopolskim liczyło 998,1 tys. sztuk i było o 86,1 tys. sztuk (o 9,4%) większe niż przed rokiem, a w porównaniu z liczebnością stada w czerwcu 2016 r. – większe o 1,5 tys. sztuk (o 0,1%). Natomiast pogłowie krów, w porównaniu z analogicznym okresem 2015 r., zwiększyło się o 16,8 tys. sztuk (o 6,4%) i liczyło 277,8 tys. sztuk, ale w stosunku do stanu w czerwcu 2016 r. było mniejsze o 4,9 tys. sztuk (o 1,7%).
Czytaj dalej
Do góry