Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2023 r.

31.03.2023
W marcu br. pozytywnie oceniają koniunkturę jedynie podmioty prowadzące działalność w handlu detalicznym, a także w informacji i komunikacji. W przypadku ostatniej sekcji odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 7,0 w porównaniu z lutym br. W przypadku przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego, a także transportu i gospodarki magazynowej oceny są niekorzystne, ale na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu. Poprawa nastrojów związanych z sytuacją w gospodarce jest najbardziej widoczna w opinii wyrażonej przez podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia — wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 6,5 w porównaniu z lutym br. Również w budownictwie ogólny klimat koniunktury oceniany jest lepiej niż przed miesiącem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2022 r.

30.03.2023
Według wstępnych danych w grudniu 2022 r. odnotowano spadek pogłowia świń (o 7,7%) oraz wzrost liczebności stada bydła (o 2,5%) w porównaniu z poprzednim rokiem. Wielkopolskie cechuje się największym udziałem w krajowym pogłowiu świń, a także zajmuje czołowe miejsce pod względem wielkości utrzymywanego stada bydła.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 4 kwartale 2022 r. - wyniki wstępne

30.03.2023
Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 4 kwartale 2022 r. wielkopolskie znajdowało się wśród województw o najwyższych wartościach wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie niższym od notowanego w kraju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2021 r.

23.03.2023
W 2021 r. działalność gospodarczą prowadziło 226,1 tys. podmiotów o liczbie pracujących do 9, tj. o 2,6% więcej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 449,8 tys. (o 3,3% więcej niż w 2020 r.). Przychody ogółem zwiększyły się o 6,1%, a koszty ogółem o 6,0%. Wskaźnik rentowności obrotu brutto wzrósł z 16,9% do 17,0%.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2022 r.

16.03.2023
Stopa bezrobocia rejestrowanego w wielkopolskim na koniec grudnia 2022 r. wyniosła 2,9%, co w skali roku oznacza spadek o 0,3 p.proc. Wskaźnik ten wciąż pozostaje najniższy w kraju. Większość bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku, a do ewidencji najczęściej trafiają osoby, które jako bezrobotne rejestrują się po raz kolejny. Nadal istotny problem stanowi zjawisko długotrwałego bezrobocia.
Czytaj dalej

Konferencja "Statystyka w służbie polityki społeczno-gospodarczej: nowe badania, metody i narzędzia"

08.03.2023
Konferencja "Statystyka w służbie polityki społeczno-gospodarczej: nowe badania, metody i narzędzia"
Czytaj dalej
1    10  11  12  13  14  15  16  17  18    61
Do góry