Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego w 2018 r.

22.05.2019
Publikacja, która trwale wpisała się w kalendarz wydawniczy Urzędu Statystycznego w Poznaniu, zawiera obszerny przegląd najnowszych danych statystycznych dotyczących województwa wielkopolskiego, ujętych w 12 rozdziałów tematycznych: ludność, rynek pracy, wynagrodzenia, świadczenia społeczne, ceny towarów i usług konsumpcyjnych, rolnictwo, przemysł, budownictwo, budownictwo mieszkaniowe, rynek wewnętrzny, wyniki finansowe przedsiębiorstw oraz nakłady inwestycyjne
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Przepływy ludności związane z zatrudnieniem w 2016 r.

20.05.2019
W Polsce w 2016 r. dojeżdżało do pracy 3273,5 tys. pracowników najemnych, co stanowiło 30,6% ogólnej ich liczby. Rozmiary i natężenie dojazdów do pracy wykazywało znaczne zróżnicowanie przestrzenne.
Czytaj dalej

Seminarium naukowe - Przepływy ludności związane z zatrudnieniem

16.05.2019
Seminarium naukowe - Przepływy ludności związane z zatrudnieniem
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2018 r.

09.05.2019
W województwie wielkopolskim w 2018 r. wydano 36,5 tys. zezwoleń na pracę dla cudzoziemców oraz wpisano do ewidencji 166,1 tys. oświadczeń o powierzeniu pracy cudzoziemcowi. Utrzymała się tendencja wzrostowa liczby zezwoleń, jednak tempo jej wzrostu zmniejszyło się. W 2018 r. wydano o 73,3% więcej zezwoleń niż przed rokiem, podczas gdy w 2017 r. było to 2-krotnie więcej niż w 2016 r. Liczba zarejestrowanych oświadczeń obniżyła się w ciągu roku o 8,8%. Blisko 80% wydanych zezwoleń i ponad 90% zarejestrowanych oświadczeń dotyczyło obywateli Ukrainy.
Czytaj dalej

Statystyczne badania ankietowe - maj 2019

30.04.2019
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2017 r.

30.04.2019
W 2017 r. działalność gospodarczą w województwie wielkopolskim prowadziło 211,6 tys. podmiotów o liczbie pracujących do 9, tj. o 3,8% więcej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wzrosła o 5,6% i w 2017 r. wyniosła 439,5 tys. osób. Przychody ogółem ukształtowały się na poziomie 110,7 mld zł, czyli o 1,6% wyżej niż przed rokiem, a wskaźnik rentowności obrotu brutto wyniósł 12,5% wobec 11,0% w 2016 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2019 r.

30.04.2019
Przedsiębiorcy ze wszystkich prezentowanych rodzajów działalności w kwietniu oceniają koniunkturę korzystnie. Najlepsze opinie formułują podmioty z sekcji informacja i komunikacja.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2018 r.

30.04.2019
Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z-05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej. Badanie ma charakter reprezentacyjny i przeprowadzane jest z częstotliwością kwartalną.
Czytaj dalej
1    53  54  55  56  57  58  59  60  61    84
Do góry