Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Konferencja naukowa Samorząd gminy wobec zmian demograficznych

29.03.2022
Konferencja naukowa Samorząd gminy wobec zmian demograficznych
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Procesy demograficzne w województwie wielkopolskim w latach 1995-2020 oraz w perspektywie do 2040 r.

29.03.2022
Województwo wielkopolskie z liczbą ludności 3496,5 tys. (stan na 31 XII 2020 r.), która stanowiła 9,1% ludności całego kraju, było trzecim pod względem wielkości populacji w Polsce (po mazowieckim i śląskim). W 2020 r. liczba mieszkańców zmniejszyła się po raz pierwszy od 1999 r., ale w porównaniu do 1995 r. zwiększyła się o 164,5 tys. osób.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - luty 2022 r.

28.03.2022
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2020 r.

24.03.2022
W 2020 r. działalność gospodarczą prowadziło 220,4 tys. podmiotów o liczbie pracujących do 9, tj. o 1,4% mniej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 435,3 tys. (o 2,2% mniej niż w 2019 r.). Przychody ogółem obniżyły się o 0,8%, podczas gdy koszty ogółem wzrosły o 1,7%. Wynik finansowy brutto był mniejszy o 11,5%, a wskaźnik rentowności obrotu brutto zmniejszył się z 19,0% do 16,9%
Czytaj dalej

Publikacja Powiat poznański w 2020 r.

22.03.2022
Podstawowe dane statystyczne charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą powiatu poznańskiego.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Struktura wynagrodzeń według zawodów w województwie wielkopolskim w październiku 2020 r.

18.03.2022
Informacje o indywidualnych wynagrodzeniach pracowników pozwalają na określenie stopnia ich zróżnicowania w zależności od cech osób fizycznych (m.in. płci, wykształcenia, stażu pracy, zawodu) oraz cech charakteryzujących zakłady pracy (m.in. wielkości, rodzaju działalności), a także na oszacowanie wynagrodzenia środkowego (mediany).
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Bezrobocie rejestrowane w województwie wielkopolskim w 2021 r.

17.03.2022
Stopa bezrobocia rejestrowanego w wielkopolskim na koniec grudnia 2021 r. wyniosła 3,1%, co w skali roku oznacza spadek o 0,6 p.proc. Wskaźnik ten wciąż pozostaje najniższy w kraju. Większość bezrobotnych nie ma prawa do zasiłku, a do ewidencji najczęściej trafiają osoby, które jako bezrobotne rejestrują się po raz kolejny. Nadal istotny problem stanowi zjawisko długotrwałego bezrobocia.
Czytaj dalej

III Kongres Statystyki Polskiej

16.03.2022
III Kongres Statystyki Polskiej
Czytaj dalej

Konferencja naukowa Rodzina - wyzwania na XXI wiek

10.03.2022
Konferencja naukowa Rodzina - wyzwania na XXI wiek
Czytaj dalej

Publikacja Biuletyn statystyczny Poznania (IV kwartał 2021)

08.03.2022
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą miasta Poznania m.in. z zakresu rynku pracy, wynagrodzeń, finansów przedsiębiorstw, przemysłu, budownictwa, handlu i bezpieczeństwa publicznego.
Czytaj dalej
1    23  24  25  26  27  28  29  30  31    87
Do góry