Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2023

28.04.2023
Urząd Statystyczny w Poznaniu przekazuje Państwu kolejną edycję „Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego”, zawierającego obszerny zestaw informacji statystycznych charakteryzujących poziom i tendencje rozwoju województwa.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2023 r.

28.04.2023
W kwietniu br. jedynie podmioty prowadzące działalność w handlu detalicznym oraz informacji i komunikacji oceniają koniunkturę pozytywnie i na poziomie odpowiednio wyższym lub zbliżonym do tego sprzed miesiąca. W pozostałych badanych obszarach przedsiębiorcy formułują niekorzystne opinie na temat sytuacji gospodarczej, ale w większości lepsze niż w marcu br. Poprawa nastrojów odnośnie sytuacji przedsiębiorstw jest najbardziej widoczna w opinii wyrażonej przez jednostki w sekcji budownictwo – wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury w porównaniu z ubiegłym miesiącem o 6,1. W handlu hurtowym wartość tego wskaźnika jest zbliżona do odpowiedniej z marca br., natomiast w sekcji transport i gospodarka magazynowa odnotowano spadek tego wskaźnika, o 3,1 wobec wartości prezentowanej w poprzednim miesiącu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2022 r.

27.04.2023
W 2022 r. łączna liczba wystawionych dokumentów dopuszczających cudzoziemców do rynku pracy w województwie wielkopolskim wyniosła 221,4 tys., tj. o 15,6% mniej niż przed rokiem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2022 r.

27.04.2023
Badanie popytu na pracę, realizowane na formularzu Z-05, prowadzone jest w ramach programu badań statystycznych statystyki publicznej. Obejmuje ono podmioty gospodarki narodowej o liczbie zatrudnionych 1 lub więcej. Badanie ma charakter reprezentacyjny i przeprowadzane jest z częstotliwością kwartalną.
Czytaj dalej

Statystyczne badania ankietowe - kwiecień 2023

01.04.2023
Urząd Statystyczny w Poznaniu prowadzi badania ankietowe na terenie całego województwa wielkopolskiego. Dane statystyczne są wykorzystywane do analiz i opracowań zbiorczych dotyczących sytuacji społecznej i gospodarczej województwa, stanowią również podstawę do podejmowania strategicznych decyzji ekonomicznych, społecznych i administracyjnych na wszystkich szczeblach zarządzania.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w marcu 2023 r.

31.03.2023
W marcu br. pozytywnie oceniają koniunkturę jedynie podmioty prowadzące działalność w handlu detalicznym, a także w informacji i komunikacji. W przypadku ostatniej sekcji odnotowano największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 7,0 w porównaniu z lutym br. W przypadku przetwórstwa przemysłowego, handlu hurtowego, a także transportu i gospodarki magazynowej oceny są niekorzystne, ale na poziomie zbliżonym do notowanego w poprzednim miesiącu. Poprawa nastrojów związanych z sytuacją w gospodarce jest najbardziej widoczna w opinii wyrażonej przez podmioty z sekcji zakwaterowanie i gastronomia — wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury o 6,5 w porównaniu z lutym br. Również w budownictwie ogólny klimat koniunktury oceniany jest lepiej niż przed miesiącem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Zwierzęta gospodarskie w województwie wielkopolskim w grudniu 2022 r.

30.03.2023
Według wstępnych danych w grudniu 2022 r. odnotowano spadek pogłowia świń (o 7,7%) oraz wzrost liczebności stada bydła (o 2,5%) w porównaniu z poprzednim rokiem. Wielkopolskie cechuje się największym udziałem w krajowym pogłowiu świń, a także zajmuje czołowe miejsce pod względem wielkości utrzymywanego stada bydła.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Aktywność ekonomiczna ludności w województwie wielkopolskim w 4 kwartale 2022 r. - wyniki wstępne

30.03.2023
Według wstępnych wyników Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności w 4 kwartale 2022 r. wielkopolskie znajdowało się wśród województw o najwyższych wartościach wskaźnika zatrudnienia oraz współczynnika aktywności zawodowej. Stopa bezrobocia ukształtowała się na poziomie niższym od notowanego w kraju.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Działalność gospodarcza mikroprzedsiębiorstw w województwie wielkopolskim w 2021 r.

23.03.2023
W 2021 r. działalność gospodarczą prowadziło 226,1 tys. podmiotów o liczbie pracujących do 9, tj. o 2,6% więcej niż przed rokiem. Liczba pracujących w mikroprzedsiębiorstwach wyniosła 449,8 tys. (o 3,3% więcej niż w 2020 r.). Przychody ogółem zwiększyły się o 6,1%, a koszty ogółem o 6,0%. Wskaźnik rentowności obrotu brutto wzrósł z 16,9% do 17,0%.
Czytaj dalej
1    13  14  15  16  17  18  19  20  21    90
Do góry