Strona wykorzystuje pliki cookies. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień Twojej przeglądarki oznacza, że będą one umieszczane w Twoim urządzeniu końcowym. Zawsze możesz zmienić te ustawienia.

Aktualności

Pokaż QR Code A A A pobierz stronę jako plik pdf Drukuj

Link Statystyka Poznania - marzec 2024 r.

30.04.2024
Statystyka Poznania - marzec 2024 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Cudzoziemcy na wielkopolskim rynku pracy w 2023 r.

30.04.2024
W 2023 r. łączna liczba wystawionych dokumentów dopuszczających cudzoziemców do rynku pracy w województwie wielkopolskim wyniosła 177,6 tys., tj. o 19,8% mniej niż przed rokiem.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Koniunktura gospodarcza w województwie wielkopolskim w kwietniu 2024 r.

30.04.2024
W kwietniu br. w większości badanych obszarów gospodarki oceny koniunktury formułowane przez przedsiębiorców są pozytywne. Najbardziej optymistyczne nastroje gospodarcze panują wśród jednostek prowadzących działalność w zakresie informacji i komunikacji. W tej sekcji odnotowano również największy wzrost wartości wskaźnika ogólnego klimatu koniunktury, o 9,7 w skali miesiąca. Korzystniejsze niż w marcu br. opinie formułują również przedsiębiorcy zajmujący się budownictwem oraz handlem hurtowym. Największe pogorszenie ocen odnotowano wśród podmiotów z sekcji zakwaterowanie i gospodarka magazynowa – spadek wartości wskaźnika o 23,2 w skali miesiąca. Wśród tych jednostek opinie odnośnie sytuacji gospodarczej są negatywne. Również podmioty prowadzące działalność w zakresie przetwórstwa przemysłowego oceniają koniunkturę bardziej pesymistycznie niż w ubiegłym miesiącu.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Popyt na pracę w województwie wielkopolskim w 2023 r.

30.04.2024
W 2023 r. w województwie wielkopolskim przeciętnie (według stanów na koniec poszczególnych kwartałów) notowano 9,4 tys. wolnych miejsc pracy. Liczba miejsc nowo utworzonych w całym roku wyniosła 44,0 tys. (o 25,9 tys. mniej niż w 2022 r.), a liczba miejsc zlikwidowanych – 27,9 tys. (o 2,7 tys. mniej). Średnioroczny wskaźnik wolnych miejsc pracy obniżył się z 1,01% przed rokiem do 0,66% w 2023 r.
Czytaj dalej

Informacja sygnalna Komunikat o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego - marzec 2024 r.

30.04.2024
Podstawowe informacje charakteryzujące sytuację społeczno-gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego dotyczące m. in. rynku pracy, wynagrodzeń, cen detalicznych, rolnictwa, przemysłu, budownictwa, rynku wewnętrznego. Publikacja charakteryzuje się bogatą formą graficzną w postaci licznych wykresów i kartogramów.
Czytaj dalej

Publikacja Raport o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego 2024

29.04.2024
Urząd Statystyczny w Poznaniu prezentuje Państwu najnowszą edycję „Raportu o sytuacji społeczno-gospodarczej województwa wielkopolskiego”. Publikacja, jak co roku, zawiera charakterystyki obszernie opisujące poziom i tendencje rozwoju naszego województwa, oferując treść analityczną wzbogaconą tablicami, wykresami i kartogramami.
Czytaj dalej

Publikacja Dojazdy uczniów do szkół dla dzieci i młodzieży w Metropolii Poznań w roku szkolnym 2022/2023

24.04.2024
Podstawowe dane statystyczne opisujące dojazdy uczniów do szkół dla dzieci i młodzieży w Metropolii Poznań w roku szkolnym 2022/2023, m.in. ilorazy przepływów związanych z edukacją w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych według gmin.
Czytaj dalej

Publikacja Dojazdy uczniów do szkół dla dzieci i młodzieży w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w roku szkolnym 2022/2023

24.04.2024
Podstawowe dane statystyczne opisujące dojazdy uczniów do szkół dla dzieci i młodzieży w Aglomeracji Kalisko-Ostrowskiej w roku szkolnym 2022/2023, m.in. ilorazy przepływów związanych z edukacją w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych według gmin.
Czytaj dalej

Publikacja Dojazdy uczniów do szkół dla dzieci i młodzieży w powiecie poznańskim w roku szkolnym 2022/2023

24.04.2024
Podstawowe dane statystyczne opisujące dojazdy uczniów do szkół dla dzieci i młodzieży w powiecie poznańskim w roku szkolnym 2022/2023, m.in. ilorazy przepływów związanych z edukacją w szkołach podstawowych oraz ponadpodstawowych według gmin.
Czytaj dalej
  1  2  3  4    
Do góry